Лечебна мая Saccharomyces boulardii

Лечебната мая Saccharomyces boulardii се е доказала от десетилетия като пробиотик при лечение на диария от различен произход. В допълнение към известните механизми на действие, които обясняват широкия спектър на приложение, има и актуални открития за това как дрождите влияят и на чревната имунна система.

Когато храносмилането не функционира правилно, чревната флора или така наречената чревна микробиота получава вниманието, което заслужава. Невероятният брой от 100 милиарда бактерии образува сложна система, особено в дебелото черво, която играе основна роля в храносмилането и различни метаболитни процеси. Още повече тяхното значение за съзряването и активността на адаптивната и вродена имунна система все по-често е предмет на съвременни изследвания.

Съставът на чревната микробиота се различава от човек на човек и се оформя още в ранна детска възраст. След това остава изненадващо стабилна. При физиологични условия чревните бактерии, обитаващи дебелото черво, разграждат хранителните фибри от храната. Това води до образуването на късоверижни мастни киселини, които са от голямо значение за колоноцитите като носители на енергия. Заедно с натрия чревните клетки поемат мастните киселини с къса верига, което в същото време осмотично води до пасивна абсорбция на водата и следователно до сгъстяване на изпражненията.

Saccharomyces (S.) boulardii се използва в световен мащаб като пробиотик при лечението на остра диария от десетилетия. Дрождите се използват и за профилактика на диария на пътешественика, например. Дори ако в различни проучвания е доказано, че здравата чревна микробиота не се променя значително от S. boulardii, приема все пак стабилизира микробиотата.

Антибиотик-асоциирана диария (ААД) и антибиотична дисбиоза

Антибиотичната терапия обикновено се свързва със значителни промени в чревната микробиота. В много случаи нарушената чревна микробиота вече не е в състояние да усвоява фибри и да произвежда късоверижни мастни киселини. При отсъствие на осмотични ефекти, недостатъчно количество вода се изтегля от изпражненията, така те остават воднисти. Антибиотичната диария се появява с честота до 39% в амбулаторни условия и до 60% в клиника. По принцип всички класове антибиотици носят риск от ААД, като най-висок е при клиндамицин, широкоспектърни пеницилини, цефалоспорини и антибиотични комбинации.

Ефективността на превантивното приложение на S. boulardii при лечение с антибиотици е изследвана в многобройни проучвания. Въпреки голямата хетерогенност на проучванията по отношение на използвания антибиотик, основните заболявания и дозата S. boulardii, защитният ефект може да бъде демонстриран в по-голямата част от проучванията: ААД се предотвратява в 43.7% до 87.3% от случаите. Мета-анализ на пет проучвания с включени 1 076 пациенти показва значително намаляване на риска от ААД от 17.2 процента до 6.7 процента след лечение със S. boulardii спрямо плацебо.

Инфекциозна диария

Освен ААД, S. boulardii може да се използва и за успешно повлияване на диария с инфекциозен произход. Благодарение на различни механизми на действие, които атакуват в различни точки от каскадата на инфекцията, S. boulardii има широк спектър на активност и е ефективен срещу много патогени.

Сред причинителите на инфекциозна диария Clostridium (C.) difficile играе основна роля като честа причина за болнични инфекции. В допълнение, инфекциите с C. difficile са сериозно усложнение на ААД, поради високата резистентност. Инфекции с C. difficile се срещат при около 20% от случаите на ААД. Патогенността на C. difficile се основава на двата освободени токсина А и В, които имат цитотоксичен ефект върху чревните клетки. S. boulardii е в състояние да произведе серин протеаза, която ензимно разцепва и инактивира двата токсина.

Патогенните щамове на Escherichia (E.) coli са причини за тежка диария в световен мащаб. В зависимост от района, E. coli бактериите са честа причина за диарията на пътешественика. Както при другите бактериални патогени, S. boulardii може да намали адхезията на патогените към чревните епителни клетки и тяхната интернализация.

S. boulardii е ефективен и срещу инфекции със салмонела: при изследвания дрождите намаляват адхезията на бактериите към чревните епителни клетки и инвазията им в клетките гостоприемници. В ранната фаза на инфекцията, също така стимулира секрецията на противовъзпалителни цитокини и намалява отделянето на възпалителни цитокини по време на персистираща инфекция.

Норовирусните инфекции са особено чести през зимните месеци. Вирусната диария е свързана със съкращаване на вилите и в зависимост от вируса, понякога и с унищожаване на зрелите ентероцити. В резултат на това има дефицит в ензими и това води до малабсорбция на различни захари. Полиамините, които се произвеждат и секретират от S. boulardii, насърчават узряването на ентероцитите. В допълнение, приема на S. boulardii води до повишена ензимна активност и по този начин противодейства на малабсорбцията и съответно на вирусната диария.

Механизми на действие

За S. boulardii са демонстрирани няколко, допълващи антидиарийни механизми на действие.

S. boulardii влияе на имунната система, свързана с червата:

 • S. boulardii води до неспецифично активиране на имунната система чрез съзряване на имунните клетки и промени в системата на комплемента.
 • S. boulardii стимулира освобождаването на цитокини в дендритните клетки.
 • S. boulardii увеличава отделянето на секреторен имуноглобулин A (sIgA) в червата, който свързва антигените. Концентрацията на IgM в серума, както и клетките на Купфер (чернодробни макрофаги) в черния дроб се повишават след прилагане на S. boulardii.
 • Доказан е имуномодулиращ ефект на β-глюкан, компонент на клетъчната стена на S. boulardii.

В допълнение към имунологичните ефекти, S. boulardii показва други механизми на действие:

 • Компонентите на клетъчната стена на S. boulardii са подходящи субстрати за чревната микробиота при производството на късоверижни мастни киселини, които служат като основен източник на енергия за чревните епителни клетки. Това стабилизира физиологичната микробиота, подпомага нейната регенерация в случай на антибиотична дисбиоза и противодейства на ААД.
 • S. boulardii е в състояние да неутрализира различни бактериални токсини като E. coli ендотоксин или двата C. difficile токсина.
 • S. boulardii може да инхибира растежа на патогенни бактерии като C. difficile.
 • S. boulardii има места за свързване, към които се прилепват различни патогени и помага за поддържане на бариерната функция на чревния епител, като по този начин намалява сцеплението на патогените с чревния епител и интернализацията на бактериите.
 • S. boulardii произвежда и секретира полиамини, които се абсорбират от клетките на тънките черва и насърчават тяхната регенерация и съзряване.
 • S. boulardii увеличава ензимната активност на различни ензими.

Библиография:

Micklefield, G., Saccharomyces boulardii in the treatment and prevention of antibiotic-associated diarrhea. MMW – Fortschritte der Medizin, 2014. 156(1): p. 18-22.

More, M.I. and A. Swidsinski, Saccharomyces boulardii CNCM I-745 supports regeneration of the intestinal microbiota after diarrheic dysbiosis–a review. Clin Exp. Gastroenterol, 2015. 11: p. 237-255.

Jahn, H.U., et al., Immunological and trophical effects of Saccharomyces boulardii on the small intestine in healthy human volunteers. Digestion, 1996. 57(2): p. 95-104.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.