Какво е СЕСПА?

През 2019 г. беше взето решението за създаване на система, която да следи наличностите на медикаментите в ПЛС. Системата ще се ползва от ИАЛ и целта е да улесни вземането на решение за зазбрана на реекспорта на лекарства от ПЛС. Възлага се надежда, че по този начин ще се гарантират количествата нужни за българските пациенти.

Точно тази система се нарича СЕСПА (Специализираната информационна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти).

В следващите редове разглеждаме Указанията към Аптеките за работа със системата СЕСПА. Къментари към тях може да изпращате на W_SESPA@mh.government.bg до 27.01.2020 г.

Документът може да бъде изтеглен от този линк на РФК София
Указания към Аптеки за работа със СЕСПА в.1.0 draft 2

В основата на СЕСПА е заложен транзакционен механизъм за регистриране на движението на лекарствените продукти и начина на отчитането на тези движения – чрез транзакции. Всеки притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека и лицата по чл. 207, ал. 1, т.5а и 6 от ЗЛПХМ, който е задължен от ЗЛПХМ да подава данни, трябва да изпраща към СЕСПА тип транзакция, която съответства на извършваното действие. Така подадените данни се съхраняват в базата данни на СЕСПА със съответният тип транзакция, представляващ вида на извършената доставка или отпускане на лекарствени продукти.

За да може аптеката да подава информация, тя трябва да се регистрира в системата. При първоначална регистрация този, който я извършва получава администраторски права (т.нар. суперпотребител). За момента няма информация дали и как може да се смени суперпотребителя. Това касае случай на смяна на управител на аптеката или фирмата. За това е хубаво да се обмисли, кой точно ще направи регистрацията!

Аптеките трябва да подават информация за следните видове транзакции към СЕСПА:

 • Отпускане/продажба
 • Получаване на лекарствени продукти
 • Освобождаване на блокирани ЛП
 • Блокиране на ЛП
 • Дарение
 • Бракуване
 • Установени липси
 • Връщане към доставчик
 • Трансфер между собствени аптеки (на една фирма)
 • Установени излишъци
 • Сторниране на подадена транзакция

Това означава, че всяко едно движение на лекарство от ПЛС ще бъде докладвано чрез СЕСПА.

Отчетите към системата могат да се подават както транзакция по транзакция в хода на деня, така и на края на деня.

За момента е решено отпускането на по-малко от цяла опаковка да води до отписването на цялата опаковка (подобно на системата за верификация). Недостатък е, че това все пак ще изкриви информацията за наличните количества в аптеките за тези лекарства.

Информацията за движенията съдържа код идентифициращ подаващя информацията, код на продукта от ПЛС, типа движение, дата на движението, количество (отпуснато/получено), количество след транзакцията, партида, номер на транзакцията. Възможно е да се подават и допълнителни данни.

Например при приход ще се подават данни на доставчика – идентификационен номер от системата, регионален склад и други.

Не се коментира, обаче, какъв период е допустим между фактурирането от склад към аптеката и завеждането в системата на аптеката на една доставка. Например НАП позволяват осчетоводяване на фактура до 1 година назад.

Също така не се коментира как ще се процедира, когато стока пристига с приемо-предавателен от един търговец на едро, а фактурата пристигне след 1-2 дни от друг търговец на едро (например една от системите за спешни поръчки).

В България няма нормативно уреден канал за получаване на информация относно блокирани/изтегляни/отблокирани лекарства (а и други продукти). За момента се разчита търговците на едро да предоставят тази информация, но тя не винаги пристига по лесно документиран начин, а понякога и със закъснение. Не е ясно в какъв срок аптеката трябва да блокира позиция обявена за блокиране, както и може ли да се блокират позиции, за които няма официално съобщение (например смачкана опаковка при транспортиране).

При връщането на позиция към доставчик също има различни сценарии. Някои фирми пращат кредитно и взета стоката, но други първо вземат стоката (в повечето случаи има приемо-предавателен протокол) и после изват кредитно. В инструкциите не се конкретизира кога трябва да се изведе от наличност стоката – при физическото предаван или при получаване на кредитното.

Сторно операциите ще се правят директно през системата СЕСПА. Това би трябвало да се тълкува, че след като веднъж се сторнира продажба от аптечната програма би трябвало да се влезе през web интерфейса на СЕСПА и там също да се направи сторниране на тази продажба.

Трябва да се има предвид, че информация към СЕСПА ще подават също търговците на едро и притежателите на разрешение за употреба.

Системата съхранява информацията в криптиран вид като я пази 5 години. След петте години информацията се архивира.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.