Индуцирана от лекарства хипертония

От кофеина до най-съвременните биологични терапии, нежеланите странични ефекти на лекарствата могат да доведат до значителна заболеваемост и разходи на здравната система. Въпреки че е трудно да се разбере точно какво е разпространението на лекарствено индуцираната артериална хипертония, вероятно става въпрос за сравнително голяма част от популацията с хипертония. Повишаването на кръвното налягане при индуцирана от лекарства хипертония се осъществява чрез различни механизми, най-вече задържане на натрий и течности, активиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, промяна на съдовия тонус или комбинация от тези механизми.

Разпознаването на обичайните лекарства, причиняващи индуцирана от лекарства хипертония, е важно за ефективния й контрол.

ЛекарствоПредпоставка за хипертонияМеханизъм
VEGF инхибитори15% – 90%VEGFR-2 антагонизъм с последващо намаляване на синтеза на NO (азотен оксид)
Калциневринови инхибитори23% – 60%Задържане на Na+ чрез стимулация на тиазид-чувствителен ко-транспортер на NaCl.
НСПВС14% – 20%Понижени нива на простагландин Е2, заедно с намалена екскреция на Na+ в урината. Увеличени нива на алдостерон. Намален простагландин I2, заедно с увеличена системна съдова резистентност.
Глюкокортикоиди20%Задържане на Na+ чрез стимулация на минералкортикоидните рецептори.
Еритропоетин20% – 30%Увеличен тромбоксан и намалени нива на простациклин. Вазоконстрикция, поради завишени нива на ендотелин.
Орални контрацептивиНяма данниПовишен ренин, водещ до активация на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, задържане на Na+ и вода.
SNRI1% – 5%Активация на симпатиковия дял на ЦНС
Метамфетамин / Кокаин17% – 46%Повишен синтез на катехоламини в ЦНС. Кокаин-индуцирано намаляване на еластичността на артериалните стени и атеросклероза.
Модафинил7%Блокира обратното захващане на норадреналин или допамин.
Сълращения: VEGF – съдов ендотелен растежен фактор; SNRI – селективни блокери на обратното захващане на норадреналин;

Библиография:

Foy MC, Vaishnav J, Sperati CJ. Drug-Induced Hypertension. Endocrinol Metab Clin North Am. 2019;48(4):859-873. doi:10.1016/j.ecl.2019.08.013

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.