Първо лекарство срещу хепатит D получи одобрение за употреба в ЕС

Острите вирусни хепатити са инфекциозни заболявания, които се причиняват от поне 5 известни хепатотропни вируса, които определят и типа на острия вирусен хепатит – A, B, C, D или Е.

Делта хепатитния вирус принадлежи към род Deltavirus, сем. Cystoviridae. Вирусът съдържа РНК-ов геном и обвивка, която съдържа HBsAg – антиген на хепатит В вируса и специфичен D-антиген. Вирусът не е способен самостоятелно да предизвика инфекция, а се репродуцира само в присъствие на хепатит В вируса, той използва компоненти на вируса В, за да проникне в чернодробните клетки.

Хепатит D (HDV) се среща само при хора, които вече са заразени с хепатит В (HBV); въпреки това ко-инфекцията може да доведе до по-лоша прогноза, включително ускорено прогресиране към цироза. Развитието на хроничен хепатит D е рядко. Хроничният хепатит D е най-тежката форма на вирусен хепатит. Досега няма одобрена терапия. Например, интерферонът е използван off-label, но това в никакъв случай не е ефективно при всички пациенти.

Лекарството сирак bulevirtid (Hepcludex® от Myr Pharmaceuticals) е първата одобрена в ЕС терапия за пациенти с хроничен хепатит D. Bulevirtid е показан за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит D (делта) (hepatitis delta virus,HDV) при HDV-РНК позитивни в плазма (или серум) възрастни пациенти с компенсирано чернодробно заболяване.

Bulevirtid блокира навлизането на HBV и HDV в хепатоцитите, като се свързва и инактивира натриево-зависимият таурохолат ко-транспортен полипептид (NTCP), транспортер на жлъчни соли в черния дроб, който е важен HBV/HDV рецептор, медииращ навлизането.

Прекратяването на лечението с bulevirtid може да доведе до реактивиране на инфекцията с HDV и HBV и екзацербация на хепатит. В случай на прекратяване на лечението, трябва да се извърши внимателно проследяване на чернодробната функция, включително нивата на трансаминазите, както и вирусния товар, определен чрез HBV-ДНК и HDV-РНК.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.