GSK започва първо проучване фаза III на дългодействащи антитела за тежка астма

sandoz glaxo smith kline антибиотици

GSK обяви, че e приложена първата доза в проучването SWIFT-2 като част от фаза III клинична програма, изследваща безопасността и ефикасността на GSK3511294 (GSK’294) при тежка еозинофилна астма (SEA).

GSK’294 е изследвано лекарство с потенциал да бъде първото биологично лекарство, което осигурява дългодействащо потискане на IL-5 при пациенти със SEA от една подкожна инжекция на всеки шест месеца.

GSK’294 премина от фаза 1 до фаза 3 проучвания за три години и половина. Планираната програма фаза 3, която включва три проучвания и 2450 пациенти, ще оцени ефикасността и безопасността на GSK’294.

Проучването SWIFT 1 и SWIFT 2 ще оценят ефикасността и безопасността на GSK’294 при пациенти с тежка неконтролирана астма с еозинофилен фенотип, въпреки стандартното лечение с инхалационни кортикостероиди със средна до висока доза плюс поне един допълнителен контролер.

Друго проучване, NIMBLE, ще оцени дали участниците с тежка астма с еозинофилен фенотип, които в момента се възползват от лечението с меполизумаб или бенрализумаб, могат да поддържат полза от лечението, когато преминат на GSK’294. По време на проучването всички участници ще продължат своя небиологичен изходен стандарт за лечение на астма.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.