Ars longa, vita brevis

FDA одобри първите детски лещи срещу късогледство

Американската агенция по храните и лекарствата одобри първите контактни лещи, показани за забавяне на прогресията на късогледство при деца на възраст между 8 и 12 години в началото на лечението.

Експертите смятат, че забавянето на прогресията на късогледството при децата може в крайна сметка да означава намален риск от развитие на други проблеми със зрението.

Безопасността и ефективността на контактните лещи MiSight са доказани в клинично проучване при 135 деца на възраст от 8 до 12 години, които са използвали MiSight или конвенционални меки контактни лещи. През трите години на проследяване прогресията на късогледството при деца, носещи MiSight, е по-малка, отколкото при връстниците им, носещи обикновени меки контактни лещи. Освен това при годишен преглед децата, които използват MiSight, показват по-малка промяна в аксиалната дължина на очната ябълка. По време на изследването не са отбелязани сериозни офталмологични странични ефекти.

FDA изисква CooperVision, производителят на MiSight, да проведе постмеркетингово проучване на контактните лещи, за да оцени допълнително безопасността и ефикасността им.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More