FDA одобри Fiasp® за лечение на деца с диабет

Novo Nordisk обяви, че американската агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила Fiasp® (инсулин aspart) 100 u/ml като нова опция за инсулин по време на хранене за деца с диабет. Fiasp® е първата и единствена бързодействаща инжекция с инсулин, която не се нуждае от калибриране на дозата преди хранене. Fiasp® вече е достъпен за употреба при деца и възрастни в три различни варианта на дозиране: многократни ежедневни инжекции (MDI), непрекъснати подкожни инсулинови инфузионни помпи и венозна инфузия под наблюдение на медицински специалист.

Диабетът е едно от най-често срещаните хронични състояния, диагностицирани в детска възраст, с почти 18 000 нови случая на диабет тип 1 всяка година. Живота с диабет може да бъде предизвикателство за родителите и полагащите грижи, като е трудно да се знае точно с какво количество и колко бързо децата ще се хранят, което затруднява дозирането на инсулин по време на хранене. Конвенционалните бързодействащи инсулини трябва да се прилагат преди хранене, което изисква някои догадки за правилното дозиране и децата, живеещи с диабет, може да не постигнат адекватен контрол на кръвната захар.

„Като родител на син, живеещ с диабет тип 1, от първа ръка знам колко е трудно да се справим с неизбежните пикове на кръвната захар по време на хранене“, каза Тод Хобс, вицепрезидент и главен медицински директор на Novo Nordisk. „Децата могат да бъдат непредсказуеми и възможността за бързодействащ инсулин, който не изисква дозиране преди хранене като Fiasp®, е добре дошло развитие за диабетната общност.“

Одобрението се основава на прегледа на FDA на данните от “onset 7” клинично изпитване, което потвърди ефикасността и безопасността на Fiasp® при деца.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.