FDA предостави разрешение за спешна употреба на комбинирана терапия срещу COVID-19

covid-19 антитела комбиниранатерапия

Комбинираната терапия с моноклонални антитела на Eli Lilly, бамланивимаб плюс етезевимаб, е получило разрешение за спешна употреба (EUA) от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за COVID-19.

EUA е предоставен за бамланивимаб 700 mg и етезевимаб 1400 mg, прилагани заедно, за лечение на високорискови пациенти с COVID-19 с леко до умерено заболяване.

Комбинацията от антитела се прилага заедно чрез единична интравенозна инфузия, която трябва да се приложи възможно най-скоро след положителен тест за COVID-19 и в рамките на десет дни от появата на симптоми.

EUA за комбинацията от антитела се основава на данни от проучването на Lilly’s BLAZE-1, което показва, че бамланивимаб и етезевимаб, прилагани заедно, значително намаляват риска от хоспитализации и смърт при високорискови пациенти с лека до умерена COVID-19.

В обхвата на изследваната популация, която включва 1035 пациенти, има 11 събития, свързани с COVID, при пациенти, получаващи комбинираната терапия с антитела на Lilly, докато 36 събития са настъпили в групата на плацебо.

Това представлява 70% намаление на риска, без да настъпят смъртни случаи в групата, лекувана с бамланивимаб и етезевимаб.

Бамланивимаб е рекомбинантно, неутрализиращо човешко IgG1 моноклонално антитяло (mAb), насочено срещу шиповия протеин на SARS-CoV-2. Блокира прикрепването на вируса и навлизането му в човешките клетки, като по този начин неутрализира вируса, потенциално лекувайки COVID-19. Бамланивимаб възниква в сътрудничеството между Lilly и AbCellera за създаване на терапии с антитела за профилактика и лечение на COVID-19.

Етезевимаб (LY-CoV016, известен също като JS016) е рекомбинантно изцяло човешко моноклонално неутрализиращо антитяло, което специфично и с голям афинитет се свързва с прикрепващия домейн на шиповия протеин на SARS-CoV-2 и може да блокира свързването на вируса с ACE2 рецепторите на повърхността на клетката гостоприемник.

DOI: 10.1056/NEJMoa2029849

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.