Ars longa, vita brevis

Entrectinib (Rozlytrek®) получи одобрение за употреба в ЕС

Европейската комисия предостави условно разрешение за употреба на Rozlytrek® (entrectinib) за лечение на възрастни и педиатрични пациенти на възраст 12 и повече години със солидни тумори, експресиращи фузия в ген на невротрофните рецепторни тирозин кинази (NTRK):

  • които имат локално авансирало или метастазирало заболяване, или при които е възможно хирургично лечение да доведе до тежка морбидност, и
  • които не са получавали предшестващ NTRK инхибитор
  • които нямат други задоволителни възможности за лечение.

Entrectinib като монотерапия е показан за лечение на нелекувани досега с инхибитори на ROS1 възрастни пациенти с ROS1-положителен, авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД).

Entrectinib е инхибитор на тропомиозин рецепторните тирозин кинази TRKA, TRKB и TRKC (кодирани от гените на невротрофната рецепторна тирозин киназа [NTRK], съответно NTRK1 NTRK2 и NTRK3), на протоонкогенната тирозин-протеин киназа ROS (ROS1) и на анапластичен лимфом киназа (ALK) с IC50 стойности от 0,1 до 2 nM. Основният активен метаболит на ентректиниб, M5, показва сходна in vitro сила на действие и активност срещу TRK, ROS1 и ALK.

Фузионните протеини, включващи домените на TRK, ROS1 или ALK киназата, определят туморогенния потенциал чрез хиперактивация на низходящите сигнални пътища, водеща до неограничена клетъчна пролиферация. Ентректиниб показва инхибиране in vitro и in vivo на ракови клетъчни линии, получени от множество туморни видове, включително подкожни и вътречерепни тумори, с NTRK, ROS1 и ALK фузионни гени.

Предшестващо лечение с други лекарства, които инхибират същите кинази, може да предизвика резистентност към entrectinib. Резистентни мутации в домена на TRK киназа, установени след преустановяване приема на ентректиниб, включват NTRK1 (G595R, G667C) и NTRK3 (G623R, G623E и G623K). Резистентни мутации в домена на ROS1 киназа, установени след преустановяване приема на ентректиниб, включват G2032R, F2004C и F2004I.

Молекулярните причини за първична резистентност към ентректиниб не са установени. Ето защо не е известно дали присъствието на съпътстващ онкогенен фактор, освен фузия в NTRK ген, повлиява ефикасността на инхибиране на TRK.

Абонирай те се за нашия бюлетин
Новини и полезни статии за фармацевти
Може да се отпишете по всяко време!
Подобни статии

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност. Приемам Научи повече