EMA препоръча за одобрение седем нови лекарства – септември 2020

Комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча седем лекарства за одобрение на заседанието си през септември 2020 г.

CHMP прие положително становище за Exparel (bupivacaine) за лечение на постоперативна болка.

Комитетът препоръча да се издадат разрешения за пускане на пазара на две ваксини: MenQuadfi (конюгирана менингококова ваксина) за профилактика срещу инвазивно менингококово заболяване, причинено от Neisseria meningitidis серогрупи A, C, W и Y; и Supemtek (четиривалентна грипна ваксина) за профилактика срещу грип.

CHMP препоръчва да се издаде разрешение за употреба при изключителни обстоятелства за Obiltoxaximab SFL (obiltoxaximab) за лечение или профилактика след експозиция на инхалационен антракс.

Биоподобното лекарство Nyvepria (pegfilgrastim) получи положително становище за намаляване на продължителността на неутропенията и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитостатици.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за употреба на генеричното лекарство Rivaroxaban Accord (rivaroxaban), антикоагулант, предназначен за лечение и профилактика на венозна тромбоемболия, белодробна емболия и предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни с различни рискови фактори.

CHMP препоръчва да се издаде разрешение за пускане на пазара на Phelinun (melphalan), хибридно лекарство за лечение на някои хематологични и други видове рак и като кондициониращо лечение с намалена интензивност преди алогенна трансплантация на хематопоетични стволови клетки при хематологични заболявания при възрастни и деца. Хибридните приложения разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и клинични изпитвания на вече разрешен референтен продукт и отчасти на нови данни.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.