EMA препоръча за одобрение седем нови лекарства – септември 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча седем лекарства за одобрение на заседанието си през септември 2020 г.

CHMP прие положително становище за Exparel (bupivacaine) за лечение на постоперативна болка.

Комитетът препоръча да се издадат разрешения за пускане на пазара на две ваксини: MenQuadfi (конюгирана менингококова ваксина) за профилактика срещу инвазивно менингококово заболяване, причинено от Neisseria meningitidis серогрупи A, C, W и Y; и Supemtek (четиривалентна грипна ваксина) за профилактика срещу грип.

CHMP препоръчва да се издаде разрешение за употреба при изключителни обстоятелства за Obiltoxaximab SFL (obiltoxaximab) за лечение или профилактика след експозиция на инхалационен антракс.

Биоподобното лекарство Nyvepria (pegfilgrastim) получи положително становище за намаляване на продължителността на неутропенията и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитостатици.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за употреба на генеричното лекарство Rivaroxaban Accord (rivaroxaban), антикоагулант, предназначен за лечение и профилактика на венозна тромбоемболия, белодробна емболия и предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни с различни рискови фактори.

CHMP препоръчва да се издаде разрешение за пускане на пазара на Phelinun (melphalan), хибридно лекарство за лечение на някои хематологични и други видове рак и като кондициониращо лечение с намалена интензивност преди алогенна трансплантация на хематопоетични стволови клетки при хематологични заболявания при възрастни и деца. Хибридните приложения разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и клинични изпитвания на вече разрешен референтен продукт и отчасти на нови данни.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ