EMA препоръча за одобрениe първият перорален GLP-1 рецепторен агонист

Rybelsus е показан при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран захарен диабет тип 2 и е препоръчан за разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция по лекарствата препоръча първото перорално лекарство от клас глюкагон-подобен пептид – 1 (GLP-1) рецепторни агонисти за възрастни с неконтролиран захарен диабет тип 2.

На заседание на 30 януари 2020 г. CHMP препоръча издаване на разрешение за употреба на Rybelsus (semaglutide; Novo Nordisk) за лечение на възрастни с недостатъчно контролиран диабет тип 2, за да се подобри гликемичният контрол като допълнение към диета и упражнения.

GLP-1 рецепторните агонисти са клас неинсулинови лекарства за хора с диабет тип 2, които намаляват кръвната глюкоза чрез стимулиране на панкреатичната секреция на инсулин и понижаване на секрецията на глюкагон.

Като перорално лекарство, semaglutide би могъл да предостави на пациентите друга възможност за лечение на болестта, без да са необходими инжекции.

Безопасността и ефикасността на Rybelsus е проучена в осем клинични проучвания, включващи пациенти в различни стадии на заболяването. В три от проучванията Rybelsus е сравнен с плацебо. В програмата за разработка той или се използва самостоятелно, добавя се към стандартното лечение или се сравнява с GLP-1 инжекционно лечение.

Становището на CHMP ще бъде изпратено към Европейската комисия за решение за издаване на разрешение за употреба.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.