EMA препоръчa нова генна терапия за лечение на спинална мускулна атрофия

EMA препоръча да се предостави условно разрешение за употреба в Европейския съюз за генната терапия Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) за лечение на бебета и малки деца със спинална мускулна атрофия (SMA), рядко и често фатално генетично заболяване, което причинява мускулна слабост и прогресивна загуба на движение.

Понастоящем в ЕС има ограничени възможности за лечение на деца със SMA. Пациентите получават помощни средства за подпомагане на мускулните функции, които са полезни на тях и техните семейства за справяне със симптомите на заболяването.

През юни 2017 г. Европейската комисия одобри първото лекарство за лечение на спинална мускулна атрофия Spinraza® (nusinersen).

Спиналната мускулна атрофия обикновено се диагностицира през първата година от живота. Повечето пациенти с тежка SMA не оцеляват в ранна детска възраст.

Спиналната мускулна атрофия представлява голяма група генетични заболявания, характеризиращи се с дегенерация на периферните алфа мотоневрони в предните рога на гръбначния мозък и двигателните ядра на краниалните нерви, водещи до прогресираща мускулна слабост и атрофии. Най-честата форма на SMA е автозомно-рецесивно заболяване, обусловено от мутации в хромозомата 5q в гена, кодиращ протеина – survival motor neuron 1 (SMN1). Втори ген SMN2 ген, който е близък по структура до SMN1, е отговорен за производство на малко количество протеин SMN. SMN2 е интактен при всички пациенти със SMA, като броят на копията варира от 1 до 4 и може да определи тежестта назаболяването. SMN1 кодира основното количество от пълноверижния SMN протеин, докато 90% от SMN2 иРНК не включва екзон 7, вследствиена което се синтезира бързо разграждащ се SMN протеин. [1] Това води до дисфункция на мускулите, което води до загуба на мускулна маса (атрофия) и слабост.

zolgensma sma

Zolgensma е проектиран да се справи с генетичната първопричина за SMA чрез осигуряване на функционално копие на човешкия SMN ген за спиране на прогресирането на болестта чрез устойчива експресия на SMN протеин с еднократна IV инфузия.

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри Zolgensma през месец май 2019 г.

Препоръката на EMA за условно разрешение за употреба се основава на предварителните резултати от едно завършено клинично проучване и три подкрепящи проучвания при пациенти със спинална мускулна атрофия с различни етапи на тежестта на заболяването. Те включват генетично диагностицирани и предсимптомни пациенти.

Клиничното изпитване, предоставящо основните данни за оценката на Zolgensma, е проведено при 22 пациенти, които са били на възраст под шест месеца по време на генната заместителна терапия със Zolgensma. Изпитването оценява процента на пациентите, които имат подобрение в преживяемостта си (т.е. без нужда да бъдат постоянно на вентилатор) и в движенията, като контрол на главата, пълзене, седене, стоене и ходене (със или без помощ).

Преживяемостта на пациентите, лекувани със Zolgensma, надвишава това, което може да се очаква от нелекувани пациенти с тежка SMA. От 22 пациенти, включени в проучването, 20 пациенти (91%) са били живи и не се нуждаят от постоянна вентилационна поддръжка на 14-месечна възраст. Опитът с това заболяване показва, че на 14-месечна възраст само 25% от пациентите са все още живи. Тези пациенти постигнат и възможност за движения, които обикновено не се постигат в естествен ход на заболяването.

Най-честите нежелани реакции, открити при участниците в клиничните изпитвания за Zolgensma, са повишаване на чернодробните ензими (трансаминази), наблюдавани при кръвни тестове. Това е ефект от имунния отговор към лечението.

Тъй като Zolgensma е лекарствен продукт за напреднала терапия (ATMP), той беше оценен от Комитета за напреднали терапии ( CAT ), експертният комитет на EMA за лекарства, базирани на клетъчни и генни терапии.

Въз основа на оценката и положителното становище на CAT , комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба ( CHMP ) препоръча условно одобрение за това лекарство. Това е един от регулаторните механизми на ЕС за улесняване на ранния достъп до лекарства, които отговарят на неудовлетворена медицинска нужда. Този тип одобрение позволява на Агенцията да препоръча лекарство за разрешение за употреба с по-малко налични данни, отколкото обикновено се очаква, в случаите, когато ползата от непосредствената наличност на лекарството за пациентите превишава риска, присъщ на факта, че не всички данни са налични.

Допълнителни данни за ефикасността и безопасността се събират чрез три текущи проучвания, дългосрочен регистър и допълнителни проучвания на продукта, включително препоръки за бъдещо развитие на качеството. Всички резултати трябва да бъдат включени в докладите за безопасност след пускане на пазара, които непрекъснато се преглеждат от EMA.

Становището, прието от CHMP, е междинна стъпка по пътя на Zolgensma към достъпа до пациенти. Становището ще бъде изпратено до Европейската комисия за приемане на решение за разрешение за употреба в целия ЕС. След като бъде издадено разрешение за употреба , решения относно цената и реимбурсацията ще се вземат на равнището на всяка държава-членка, като се вземе предвид потенциалната роля / употреба на това лекарство в контекста на националната здравна система. [2]

[1]. Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на наследствените невромускулни заболявания. Под редакцията на Акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н., Проф. д-р И. Търнев, д.м.н., Доц. Д-р Т. Чамова, д.м.

[2]. EMA

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.