EMA препоръча за одобрение tezepelumab за пациенти с тежка астма

Tezepelumab Тезепелумаб Tezspire Тезспайър

Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба на Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча одобрението на тезепелумаб (tezepelumab). Това е първото антитяло насочено срещу тимусен стромален лимфопоетин (TSLP) за лечение на тежка астма.

До 10 процента от всички пациенти с астма имат тежка астма, която не се контролира въпреки употребата на лекарства. Това не е без последствия: Засегнатите често имат обостряния, значително увреждане на белодробната функция и намалено качество на живот. А пациентите с тежка астма показват повишена смъртност и два пъти повече хоспитализации, свързани с астма, отколкото тези с по-леки форми на астма.

Tezepelumab се разработва съвместно от Astra-Zeneca и Amgen и е одобрен в САЩ от края на 2021 г. за възрастни и деца на 12 и повече години с неконтролирана тежка астма. Прилага се подкожно на всеки четири седмици от медицински персонал. 

Tezepelumab е първото антитяло, което блокира действието на тимусния стромален лимфопоетин (TSLP), важен епителен цитокин, който е в началото на няколко възпалителни каскади и играе критична роля в инициирането и персистирането на алергични, еозинофилни и други видове възпаления на дихателните пътища, свързани с тежка астма. TSLP се освобождава в отговор на множество фактори, свързани с екзацербации на астма, включително алергени, вируси и други частици във въздуха. Известно е, че експресията на TSLP е повишена в дихателните пътища на пациенти с астма и корелира с тежестта на заболяването. Смята се, че блокирането на TSLP предотвратява освобождаването на провъзпалителни цитокини от имунните клетки, което помага за предотвратяване на екзацербации на астма и води до подобрен контрол на астмата. Поради таргетната си структура tezepelumab има потенциал да бъде ефективен при много пациенти с тежка астма, независимо от вида на възпалението.

Механизъм на действие на tezepelumab

Astra-Zeneca докладва данни от обобщен пост-хок анализ на проучванията Phase III и Phase IIb Navigator и Pathway, представени на тазгодишната годишна среща на Американската академия по алергия, астма и имунология. В анализа приемането на tezepelumab като добавка към стандартната терапия намалява екзацербациите на астмата при пациенти, независимо от броя на еозинофилите в кръвта. Тезепелумаб демонстрира постоянна ефикасност със 71 процента (≥ 300 клетки/μL), 48 процента (< 300 клетки/μL) и 48 процента (< 150 клетки/μL) намаление на годишната честота на екзацербации на астма (AAER) в сравнение с плацебо.

Библиография: 1. Menzies-Gow, Andrew & Colice, Gene & Griffiths, Janet & Almqvist, Gun & Ponnarambil, Sandhia & Kaur, Primal & Ruberto, Gennaro & Bowen, Karin & Hellqvist, Åsa & Mo, May & Garcia Gil, Esther. (2020). NAVIGATOR: a phase 3 multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial to evaluate the efficacy and safety of tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma. Respiratory Research. 21. 10.1186/s12931-020-01526-6.

2. Corren J, Parnes JR, Wang L, et al. Tezepelumab in Adults with Uncontrolled Asthma [published correction appears in N Engl J Med. 2019 May 23;380(21):2082]. N Engl J Med. 2017;377(10):936-946. doi:10.1056/NEJMoa1704064

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.