EMA препоръча за одобрение 5 нови лекарства – март 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употрежа (CHMP) препоръча пет лекарства за одобрение на срещата си през март 2022 г.

Моноклоналното антитяло Evushold (tixagevimab/cilgavimab) получи положително становище от CHMP за превенция на COVID-19.

Нова генна терапия, Carvykti * (ciltacabtagene autoleucel), получи положително становище за условно разрешение за употреба за лечение на множествен миелом. Carvykti имаше подкрепа чрез схемата PRIME, платформата на EMA за ранен и засилен диалог с разработчиците на обещаващи нови лекарства, които отговарят на неудовлетворени медицински нужди.

Две лекарства бяха подадени в хибридни приложения, което означава, че разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и клинични изпитвания на вече разрешен референтен продукт, а отчасти на нови данни: Camcevi (leuprorelin) за лечение на хормонално зависими рак на простатата и Zolsketil пегилиран липозомален (doxorubicin) за лечение на рак на гърдата, рак на яйчниците, прогресиращ множествен миелом и свързан със СПИН сарком на Капоши.

Генеричното лекарства, Amifampridine SERB (amifampridine), получи положително становище от Комитета за лечение на миастеничен синдром на Lambert-Eaton.

Препоръки за разширяване на терапевтичните показания за пет лекарства

Комитетът препоръча пет разширения на показанията за лекарства, които вече са разрешени в Европейския съюз (ЕС): Cabometyx , Jakavi , Keytruda (за които имаше две разширения), Kymriah * и Polivy *.

Реклама
либрето банер

реклама

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.