EMA препоръча за одобрение 5 нови лекарства – март 2022

ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употрежа (CHMP) препоръча пет лекарства за одобрение на срещата си през март 2022 г.

Моноклоналното антитяло Evushold (tixagevimab/cilgavimab) получи положително становище от CHMP за превенция на COVID-19.

Нова генна терапия, Carvykti * (ciltacabtagene autoleucel), получи положително становище за условно разрешение за употреба за лечение на множествен миелом. Carvykti имаше подкрепа чрез схемата PRIME, платформата на EMA за ранен и засилен диалог с разработчиците на обещаващи нови лекарства, които отговарят на неудовлетворени медицински нужди.

Две лекарства бяха подадени в хибридни приложения, което означава, че разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и клинични изпитвания на вече разрешен референтен продукт, а отчасти на нови данни: Camcevi (leuprorelin) за лечение на хормонално зависими рак на простатата и Zolsketil пегилиран липозомален (doxorubicin) за лечение на рак на гърдата, рак на яйчниците, прогресиращ множествен миелом и свързан със СПИН сарком на Капоши.

Генеричното лекарства, Amifampridine SERB (amifampridine), получи положително становище от Комитета за лечение на миастеничен синдром на Lambert-Eaton.

Препоръки за разширяване на терапевтичните показания за пет лекарства

Комитетът препоръча пет разширения на показанията за лекарства, които вече са разрешени в Европейския съюз (ЕС): Cabometyx , Jakavi , Keytruda (за които имаше две разширения), Kymriah * и Polivy *.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.