EMA препоръча за одобрение 11 нови лекарства – юли 2022

ема нови лекарства

Комитетът по лекарствата за хуманна употреба (CHMP) на EMA препоръча 11 лекарства за одобрение на заседанието си през юли 2022 г.

CHMP препоръча издаване на разрешение за употреба на Amvuttra (вутрисиран) за лечение на възрастни с наследствена транстиретин-медиирана амилоидоза, рядко животозастрашаващо заболяване, което уврежда множество нерви по тялото.

Комитетът прие положително становище за Celdoxome pegylated liposomal (доксорубицин хидрохлорид) за лечение на метастатичен рак на гърдата, напреднал рак на яйчниците, прогресиращ мултиплен миелом и саркома на Капоши, вид рак, който засяга хора със СПИН.

Illuzyce (лутециев (177lu) хлорид), радиофармацевтичен прекурсор, получи положително становище от CHMP. Illuzyce не е предназначен за директна употреба при пациенти и трябва да се използва само за радиомаркиране на лекарства-носители, които са специално разработени и разрешени за радиомаркиране с лутециев хлорид.

CHMP препоръча издаване на разрешение за употреба на Lupkynis (воклоспорин) за лечение на лупусен нефрит, възпаление на бъбреците, причинено от лупус. Лупусът е автоимунно заболяване, при което имунната система на организма атакува здрави тъкани.

Комитетът прие положително становище за Mounjaro (тирзепатид) за лечение на възрастни със захарен диабет тип 2. Около 30 милиона души страдат от диабет в Европейския съюз (ЕС).

CHMP  даде положително становище при изключителни обстоятелства за Nulibry (фосденоптерин) за лечение на дефицит на молибденов кофактор тип А. Това е изключително рядко състояние, което се появява малко след раждането и води до мозъчно увреждане и смърт.

Opdualag (релатлимаб/ниволумаб), предназначен за лечение на меланом, вид рак на кожата, който се е разпространил в други части на тялото и не може да бъде отстранен чрез операция, получи положително становище от CHMP.

Комитетът препоръча издаване на условно разрешение за употреба на Tecvayli (теклистамаб) за лечение на възрастни с рецидивирал и рефрактерен мултиплен миелом, които са получили поне три предишни терапии. Множественият миелом е рядък рак на костния мозък, който засяга плазмените клетки, вид бели кръвни клетки, които произвеждат антитела. Tecvayli беше подкрепен чрез схемата на EMA за приоритетни лекарства (PRIME), която осигурява ранна и засилена научна и регулаторна подкрепа за лекарства, които имат особен потенциал за справяне с неудовлетворените медицински нужди на пациентите. CHMP прегледа заявлението за разрешение за употребапо ускорен график, за да се осигури по-бърз достъп на пациентите до това лекарство. Вижте повече информация в съобщението за новини в таблицата по-долу.

CHMP  даде положително становище за Tezspire (Tezepelumab), предназначен като допълнително лечение при възрастни и юноши с тежка астма. Астмата е хронично заболяване, което засяга около 6% от населението на ЕС.

Vabysmo (фарицимаб), предназначен за лечение на възрастни с неоваскуларна свързана с възрастта макулна дегенерация и зрително увреждане поради диабетен макулен едем, получи положително становище от комисията.

Хибридното лекарство Thalidomide Lipomed (талидомид) получи положително становище за лечение на мултиплен миелом. Хибридните лекарства  разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и  клинични изпитвания  на вече разрешен референтен продукт и отчасти на нови данни.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.