EMA публикува преглед на ключовите си препоръки за 2019г

EMA публикува преглед на ключовите си препоръки, направени през 2019 г. относно разрешаването и мониторинга на безопасността на лекарства за хуманна употреба.

Иновативните лекарства са от съществено значение за развитието на общественото здраве, тъй като носят нови възможности за лечение на определени заболявания. През 2019 г. ЕМА препоръча 66 лекарства за разрешение за употреба. От тях 30 са имали ново активно вещество, което никога досега не е било разрешено в ЕС. Инфографиката включва селекция от лекарства, които представляват значителен напредък в техните терапевтични области.

След като лекарството е разрешено от Европейската комисия и се предписва на пациенти, EMA и държавите-членки на ЕС непрекъснато наблюдават неговото качество и съотношение полза / риск и предприемат регулаторни действия, когато е необходимо. Мерките могат да включват промяна в информацията за продукта, спиране или изтегляне на лекарство или изтегляне на ограничен брой партиди. Преглед на някои от най-значимите препоръки също е включен в документа.

Прегледа можете да разгледате на следния линк:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/human-medicines-highlights-2019_en.pdf

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.