EMA препоръча за одобрение 2 нови лекарства – юли 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба (CHMP) препоръча два лекарства за одобрение на заседанието си през юли 2021 г.

Комитетът прие положително становище за Nexviadyme (авалглюкозидаза алфа), предназначен за лечение на заболяване за съхранение на гликоген тип II (болест на Помпе).

CHMP препоръчва да се издаде разрешение за употреба на хибридното лекарство Imatinib Koanaa (иматиниб), предназначено за лечение на левкемия и стомашно-чревни стромални тумори. Хибридните приложения разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и клинични изпитвания на вече разрешен референтен продукт и отчасти на нови данни.

АВТОР

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.