ЕМА напомня за риска от сериозни странични ефекти с хлорохин

Известно е, че хлорохинът и хидроксихлорохинът потенциално причиняват проблеми със сърдечния ритъм (удължаване на QT-интервала), които могат и да се изострят, ако лечението се комбинира с други лекарства, като антибиотика азитромицин, които имат подобни ефекти върху сърцето.

Последните проучвания, проведени при пациенти с коронавирусна болест (COVID-19), съобщават за сериозни, в някои случаи фатални проблеми със сърдечния ритъм с хлорохин или хидроксихлорохин, особено когато се приемат във високи дози или в комбинация с азитромицин.

Понастоящем хлорохинът и хидроксихлорохинът са разрешени за лечение на малария и някои автоимунни заболявания. Освен страничните ефекти, засягащи сърцето, се знае, че потенциално причиняват проблеми с черния дроб и бъбреците, увреждане на нервните клетки и хипогликемия.

Тези лекарства се използват в контекста на продължаващата пандемия за лечение на пациенти със COVID-19 и се изследват в клинични проучвания. Въпреки това, клиничните данни са все още много ограничени и неубедителни, и полезните ефекти на тези лекарства при COVID-19 не са доказани. Резултатите от големи, добре проектирани проучвания са необходими, за да се направят някакви заключения.

Някои клинични изпитвания, понастоящем изследващи ефективността на хлорохин или хидроксихлорохин при лечение на COVID-19, използват по-високи дози от препоръчаните за разрешените показания.

Препоръчва се на медицинските специалисти да наблюдават отблизо пациенти с COVID-19, приемащи хлорохин или хидроксихлорохин, и да вземат предвид съществуващите сърдечни проблеми, които могат да направят пациентите по-податливи на проблеми със сърдечния ритъм. Те трябва внимателно да обмислят възможността за нежелани реакции, особено при по-високи дози, и да проявят допълнителна предпазливост при комбиниране на лечение с други лекарства като азитромицин, които могат да причинят подобни странични ефекти върху сърцето.

Напомня се на пациентите и здравните специалисти да съобщават за всякакви предполагаеми странични ефекти пред своите национални регулаторни органи.

Редица големи, рандомизирани клинични проучвания разглеждат ползите и рисковете от хлорохин и хидроксихлорохин при пациенти с COVID-19. В контекста на COVID-19, тези лекарства трябва да се използват само като част от клинични изпитвания или в съответствие с национално съгласувани протоколи за лечение. Те не трябва да се използват без рецепта и без надзор от лекар.

EMA и националните компетентни органи следят отблизо ситуацията и засилват мониторинга на безопасността на лекарствата, използвани при лечението на COVID-19, за да предприемат навременни действия, когато е необходимо.

EMA се ангажира да предоставя налична информация, за да помогне на здравните специалисти и техните пациенти да вземат информирани решения, докато чакат данни от клинични изпитвания дали лекарствата имат положителен баланс полза-риск при лечението на COVID-19.


Mayla Gabriela Silva Borba, Fernando Fonseca Almeida Val, Vanderson Sousa Sampaio et al. Chloroquine diphosphate in two different dosages as adjunctive therapy of hospitalized patients with severe respiratory syndrome in the context of coronavirus (SARS-CoV-2) infection: Preliminary safety results of a randomized, double-blinded, phase IIb clinical trial (CloroCovid-19 Study). medRxiv doi: 10.1101/2020.04.07.20056424

Lane J.C.E., Weaver J., Kosta K. et al. Safety of hydroxychloroquine, alone and in combination with azithromycin, in light of rapid wide-spread use for COVID-19: a multinational, network cohort and self-controlled case series study. medRxiv doi: 10.1101/2020.04.08.20054551

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.