EMA започва преглед на антитела срещу Covid-19

ема антитела covid-19 казиривимаб имдевимаб

Комитетът на ЕМА за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) проучва продукта REGN-COV2, който представлява комбинацията от двете антитела казиривимаб и имдевимаб. Според EMA тестът за ефективност се провежда като част от така наречения процес на непрекъснат преглед. Експертите оценяват данни от проучвания, дори ако те все още не са завършени и все още не е подадено заявление за одобрение. Процесът на одобрение може да бъде съкратен по този начин.

Съдържащите се антитела са насочени срещу шиповия протеин на SARS-CoV-2 и са предназначени да прихващат вируса в ранната фаза на инфекцията, преди да атакува човешки клетки. Според EMA, проучване предполага, че агентът може да намали значително вирусното натоварване. Но все още е твърде рано да се правят изводи за връзката между ползите и рисковете. В САЩ REGN-COV2 има спешно одобрение от FDA . Все още е не е ясно дали EMA ще препоръча на Европейската комисия одобрение за Европа.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.