EMA препоръча шест нови лекарства за одобрение – февруари 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба ( CHMP ) препоръча шест лекарства за одобрение на заседанието си през февруари 2021 г.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за употреба на Evrysdi (risdiplam), първото лечение, което може да се прилага перорално на пациенти с някои видове гръбначно-мускулна атрофия, рядко и често фатално генетично заболяване, което причинява мускулна слабост и прогресивна загуба на движение. Тъй като Evrysdi отговаря на неудовлетворени медицински нужди, тя се възползва от подкрепата чрез схемата PRIME, платформата на EMA за ранен и засилен диалог с разработчиците на обещаващи нови лекарства. Evrysdi беше прегледан в рамките на програмата за ускорена оценка на EMA.

CHMP препоръчва издаване на условно разрешение за употреба за Jemperli (dostarlimab) за лечение на някои видове рецидивиращ или напреднал рак на ендометриума.

Orladeyo (berotralstat) получи положително становище за предотвратяване на повтарящи се пристъпи на наследствен ангиоедем (бързо подуване под кожата).

Две биоподобни лекарства , Abevmy (bevacizumab) и Lextemy (bevacizumab), получиха положително становище за лечение на карцином на дебелото черво или ректума, рак на гърдата, недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на бъбречните клетки, епитела на яичници, фалопиевата тръба или първична перитонеален рак и карцином на шийката на матката.

В генерично лекарство Абиратерон Accord (abirateron) получи положително становище за лечение на метастазен рак на простатата.

АВТОР

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.