EMA препоръча осем лекарства за одобрение – юни 2021

ема нови лекарства

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция по
лекарствата (EMA) препоръча осем лекарства за одобрение на заседанието си през юни 2021 г.

Abecma (idecabtagene vicleucel) за лечение на възрастни пациенти с рецидивирал и
рефрактерен множествен миелом, които са получили поне три предишни терапии,
включително имуномодулиращ агент, протеазомен инхибитор и анти-CD38 антитяло , и чийто
рак се е влошил от последното лечение. Тъй като Abecma е генна терапия, положителното
становище на CHMP се основава на оценка от Комитета за усъвършенствани терапии на EMA.

Voxzogo (vosoritide) за лечение на ахондроплазия при пациенти на възраст две и повече
години, чиито епифизи не са затворени. Ахондроплазията е състояние, което уврежда растежа
на костите и причинява нанизъм.

Minjuvi (tafasitamab) за лечение на възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен
дифузен голям В-клетъчен лимфом, които не отговарят на условията за автоложна
трансплантация на стволови клетки.

Bimzelx (bimekizumab) за лечение на псориазис от умерено до тежко състояние.

Byooviz (ranibizumab) за лечение на неоваскуларна свързана с възрастта дегенерация на
макулата, зрително увреждане поради диабетен макулен оток, пролиферативна диабетна
ретинопатия, зрително увреждане поради оток на макулата, при запушване на ретиналната
вена клон или централен и зрително увреждане поради хориоидална неоваскуларизация.

Evrenzo (roxadustat) за лечение на симптоми на анемия при пациенти с хронично бъбречно
заболяване.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция по
лекарствата (EMA) препоръчва да се издадат разрешения за пускане на пазара на две
генерични лекарства: Abiraterone Mylan (abiraterone acetate) за лечение на метастатичен рак на
простатата и Fingolimod Mylan (fingolimod) за лечение на рецидивираща ремитираща
множествена склероза с висока активност на заболяването.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.