EMA препоръча за одобрение 9 нови лекарства – септември 2021

ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба (CHMP) препоръча девет лекарства за одобрение на заседанието си през септември 2021 г.

Комитетът прие положително становище за Artesunate Amivas (artesunate) за първоначално лечение на тежка малария при възрастни и деца. Това лекарство е определено като лекарство сирак, тъй като маларията има ниско разпространение в Европейския съюз.

В CHMP препоръчва издаване на разрешение за употреба за Brukinsa (zanubrutinib), за лечение на макроглобулннемия на Waldenström.

Комитетът прие положително становище, препоръчващо издаването на  условно разрешение  за употреба на Gavreto (pralsetinib) за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб.

CHMP препоръчва издаване на разрешение за употреба за Qinlock (ripretinib) за лечение на напреднал гастроинтестинален стромален тумор (GIST).

Vumerity (diroximel fumarate) получи положително мнение за лечението на възрастни пациенти с рецидивираща ремитираща множествена склероза.

Две биоподобни лекарства бяха препоръчани за одобрение от Комитета: Hukyndra и Libmyris (и двете съдържащи adalimumab) за лечение на възпалителни автоимунни нарушения. 

Два генерични лекарства получиха положително становище от Комитета: Sugammadex Mylan (sugammadex), предназначен за премахване на индуцираната невромускулна блокада и Rivaroxaban Mylan (rivaroxaban), антикоагулант, предназначен за профилактика и лечение на атеротромботични и венозни тромбоемболични събития при някои рискови пациенти.
 

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.