EMA препоръча за одобрение шест нови лекарства – октомври 2021

ема нови лекарства

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба (CHMP) препоръча шест лекарства за одобрение на заседанието си през октомври 2021 г.

Trodelvy (sacituzumab govitecan) получи положително становище за лечение на нерезектируем или метастатичен тройно отрицателен рак на гърдата.

Комитетът прие положително становище, препоръчващо издаването на  условно разрешение за употреба на Rybrevant (amivantamab), предназначено за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб.

Комитетът прие положително становище за Aspaveli (pegcecatoplan) за лечение на възрастни пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия.

CHMP препоръчва издаване на разрешение за употреба за Cibinqo (abrocitinib) за лечение на атопичен дерматит.

Комитетът прие положително становище за Vaxneuvance (пневмококова полизахаридна конюгирана ваксина (15-валентна, адсорбирана)), предназначена за профилактика срещу пневмококова пневмония и свързана с нея инвазивна болест.

Едно генерично лекарство, Sitagliptin SUN (sitagliptin fumarate), получи положително становище от CHMP за лечение на диабет тип 2.

Препоръки за разширяване на терапевтичните показания за десет лекарства

Комитетът препоръча разширения на  показанията за Edistride , Forxiga , Hizentra , Kisplyx , Lenvima , Repatha , Skyrizi , Xeljanz , Zeposia и две разширения на индикацията за Keytruda.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.