EMA препоръча за одобрение осем нови лекарства -април 2021

ема нови лекарства

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча осем лекарства за одобрение на заседанието си през април 2021 г.

Комитетът даде положително становище за Enspryng (satralizumab) за лечение на разстройства на невромиелитния оптичен спектър (NMOSD) при пациенти на възраст над 12 години, които са анти-аквапорин-4 IgG (AQP4-IgG) серопозитивни.

Evkeeza (evinacumab) получи положително становище от Комитета за лечение на възрастни и юноши на възраст 12 години и повече с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия (HoFH). Evkeeza беше прегледана в рамките на програмата за ускорена оценка на EMA.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за употреба на Adtralza (tralokinumab) за лечение на възрастни с умерен до тежък атопичен дерматит, които са кандидати за системна терапия.

Koselugo (selumetinib) получи положително становище за лечение на деца с неврофиброматоза тип 1 (NF1) плексиформни неврофиброми (PN).

Комитетът прие положително становище за Onureg (azacitidine) за поддържащо лечение на пациенти с остра миелоидна левкемия.

CHMP препоръчва да се издадат разрешения за пускане на пазара на две генерични лекарства: Abiraterone Krka (abiraterone acetate) за лечение на възрастни мъже с метастатичен рак на простатата и Celsunax (йофлупан (123I)), предназначен за откриване на загуба на функционални допаминергични невронни терминали в стриатума.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за пускане на пазара на хибридното лекарство Jayempi (azathioprine), предназначено за профилактика срещу отхвърляне на трансплантация и като имуносупресивен антиметаболит, самостоятелно или в комбинация с други агенти, за да повлияе на имунния отговор при различни заболявания. Хибридните приложения разчитат отчасти на резултатите от предклинични тестове и клинични изпитвания на вече разрешен референтен продукт и отчасти на нови данни.

Комитетът препоръча разширения на показанията за Aubagio, BiResp Spiromax, DuoResp Spiromax, Maviret, Nulojix, Opdivo, Tagrisso, Venclyxto и Yervoy.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.