EMA започва преглед на безопасността на инхибиторите на Janus киназа за възпалителни заболявания

ема нови лекарства

Комитетът за безопасност на ЕМА (PRAC) започна преглед на безопасността на инхибиторите на Янус киназа (JAK), използвани за лечение на някои хронични възпалителни заболявания (ревматоиден артрит, псориатичен артрит, ювенилен идиопатичен артрит, анкилозиращ спондилит, улцерозен колит и атопичен дерматит) .

Прегледът е подтикнат от крайните резултати от клинично изпитване ( проучване A3921133 ) на JAK инхибитора тофацитиниб. Резултатите показват, че пациентите, приемащи Xeljanz за ревматоиден артрит и които са изложени на риск от сърдечно-съдови заболявания, са по-склонни да получат голям сърдечно-съдов проблем (като инфаркт, инсулт или смърт поради сърдечно-съдово заболяване) и имат по-висок риск от развитие на рак, отколкото лекувани с лекарства, принадлежащи към класа TNF-алфа инхибитори. Проучването показва също, че в сравнение с TNF-алфа инхибиторите, тофацитиниб е свързан с по-висок риск от смърт поради каквато и да е причина, сериозни инфекции и кръвни съсиреци в белите дробове и в дълбоките вени (венозна тромбоемболия VTE).

В допълнение, предварителните констатации от обсервационно проучване, включващо друг JAK инхибитор, барицитиниб, също предполагат повишен риск от сериозни сърдечно-съдови проблеми и VTE при пациенти с ревматоиден артрит, лекувани с барицитиниб, в сравнение с тези, лекувани с TNF-алфа инхибитори.

При лечението на възпалителни заболявания, барицитиниб и други JAK инхибитори действат по подобен начин на тофацитиниб. Поради това PRAC ще извърши преглед, за да определи дали тези рискове са свързани с всички инхибитори на JAK, разрешени в ЕС за лечение на възпалителни заболявания и дали разрешенията за употреба на тези лекарства трябва да бъдат преразгледани.

Някои мерки за минимизиране на тези рискове вече са въведени за тофацитиниб в резултат на преглед, финализиран през 2020 г., който анализира междинните резултати от проучване A3921133. В допълнение, информацията за продукта за тофацитиниб беше допълнително актуализирана през 2021 г., за да отрази повишения риск от сериозни сърдечно-съдови проблеми и рак, наблюдаван след публикуването на допълнителни данни от това проучване.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.