EMA започва оценка на употребата на anakinra при възрастни пациенти с COVID-19

tempol

EMA започна оценка на заявление за разширяване на употребата на Kineret (anakinra) за лечение на коронавирусна болест 2019 (COVID-19) при възрастни пациенти с пневмония, които са изложени на риск от развитие на тежка дихателна недостатъчност.

Kineret е имуносупресор, разрешен в момента за лечение на редица възпалителни състояния. Неговото активно вещество , анакинра, неутрализира биологичната активност на интерлевкин-1α (IL-1α) и интерлевкин-1β (IL-1β) чрез конкурентно инхибиране на тяхното свързване към интерлевкин-1 тип I рецептора (IL-1RI). Интерлевкин-1 (IL-1) е основен проинфламаторен цитокин, медииращ множество клетъчни отговори, включително тези, важни за синовиалното възпаление. Смята се, че това също може да помогне за намаляване на възпалението и увреждането на тъканите, свързани с COVID-19.

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба ( CHMP ) ще оцени данните, представени в заявлението, за да реши дали да препоръча удължаване на индикацията. Предоставените данни включват резултати от две текущи клинични проучвания, изследващи безопасността и ефикасността на лекарството при възрастни пациенти, хоспитализирани с COVID-19.

След това становището на CHMP , заедно с всички изисквания за по-нататъшни проучвания и допълнителен мониторинг на безопасността, ще бъдат изпратени на Европейската комисия, която ще издаде окончателно правно обвързващо решение, приложимо във всички държави-членки на ЕС.

EMA ще информира за резултата от своята оценка, която се очаква до октомври, освен ако не е необходима допълнителна информация.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.