Електронните рецепти – въпроси и отговори

Димитър Маринов БФС Магистър-Фармацевт Електронна Рецепта

Разговаряме с магистър-фармацевт Димитър Маринов, главен секретар на БФС, за електронните бели рецепти, които се очаква да заменят изцяло хартиените такива.

 • Електронни версии на белите рецепти може да се издават още от въвеждане на системата на НЗИС. Имате ли информация колко рецепти са издадени до сега (без тези по НЗОК)?

Към момента има издаден над 12 млн. електронни рецепти през системата на НЗИС, като голямата част са рецепти по НЗОК и почти незначителна част са бели рецепти. Факт е, че такива рецепти почти не се изписват, което вероятно показва, че „хибридният“ модел е неработещ.

Имаме примери и на лекарски практики, които изписват почти 100% електронни рецепти на свободна продажба. Това съобщават наши колеги от аптеки, които ги изпълняват. Съобщават още, че не изпитват никакви затруднения и системата работи добре.

 • Какво се случва с вече издадени хартиени рецепти?

Хартиените рецепти, издадени преди срока на тяхното отпадане, когато и да е той, продължават да се изпълняват в срока на тяхната давност. Ако 1 ден преди отпадането им на пациента му е издадена рецепта за многократно отпускане, то тя ще му е валидна, както по принцип, за следващите 6 месеца.

 • НЗИС има ли капацитет да поеме повишения трафик в резултат на електронни бели рецепти?

Бялата рецепта, в системата на НЗИС, е изключително просто устроена и „олекотена“. Там няма контрол и проверка на това дали пациента е здравно осигурен, както и всички други контроли, които съпътстват електронните рецепти по НЗОК – диагнози, номер на протокол, заверка, връзка на лекарство с диагноза, ограничения в брой предписания на една рецепта, дози и т.н.

В бялата рецепта единствените данни, които ще присъстват са имената на пациента ЕГН или друг идентификационен номер, и данните на лекаря. Няма сериозен трансфер на данни или други процеси, които да натоварят системата. В този ред на мисли, бялата рецепта няма да натовари значително системата на НЗИС.

 • Номенклатурата на лекарствените продукти при лекарите готова ли е?

Не мога да говоря от името на лекарите, те трябва да кажат колко са готови, но смятам, че лекарите, които изписват рецепти по НЗОК, би трябвало да са готови да изписват и бели рецепти в електронен вариант. Някои специалисти изпитваха затруднение да изписват електронни рецепти, тъй като се случва да преглеждат пациенти извън кабинета/клиниката. Сега се предвижда мобилно приложение, което всеки лекар ще може да изтегли и да изпише рецепта, независимо дали е в кабинета си, на домашно посещение или в някаква друга извънредна и нестандартна ситуация. Единственото условие ще бъде да е член на БЛС или БЗС.

 • Ще има ли гратисен период, в който ще може да се продължи с издаването и на двата вида рецепти?

В момента сме в гратисен период. Все пак всичко зависи и от готовността на участниците в системата, а и този срок се определя от МЗ. Ако има някакво отлагане, то ще е поредното. Трябва да има ясни ангажименти от тези, които не са готови, какви стъпки ще направят, за да са готови в срок.

 • Какви са предимствата за фармацевтите от електронната рецепта?

Най-малкото, би трябвало в групата „Фармацевти в България“ да няма повече снимки на рецепти с призив „Колеги, помагайте!“. Ще се сложи край на нечетливите предписания, дози, лекарствени форми, липсващи атрибути и други.

Възможността за грешка по този начин се ограничава до минимум.

При грешка в предписанията, ще се спести неудобството фармацевта да връща пациента при лекаря за корекция на рецептата. Това вече ще може да се случи в реално време, докато пациента е в аптеката.

При нередовно предписание, фармацевта ще може да заключи съответната рецепта и мотивирано да откаже отпускане. Всичко ще е проследимо и няма да има възможност за излишни обвинения към фармацевтите за неправомерен отказ за отпускане на лекарствени продукти.

 • Възможно ли е, ако пациент има изписани шест лекарства да вземе три от тях от една аптека, а останалите от други аптеки?

Ще може. В реда за предписване и отпускане за пациента няма промяна. Може да взимате което искате лекарство, по което решите време, докато е давността на рецептата.

 • Какво се случва със зелените и жълти рецепти?

Остават на хартиен вариант, прибират се в аптеката и се отчитат в РЗИ.

 • Кои лекарства ще бъдат обхванати от електорнната рецепта? Само по лекарско предписание или и OTC?

Електронните рецепти ще обхванат всички продукти, които попадат в номенклатурата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, т.е. лекарствените продукти по лекарско предписание и OTC лекарствените продукти, общо над 16 000 позиции.

Mедицински изделия, хранителни добавки, козметика и други продукти, които се предлагат в аптеките, могат да продължават да се изписват на хартия, чрез брошури или пациента сам да си ги изисква в аптеката. Тези продукти нямат единна номенклатура и няма как да влязат в системата на НЗИС. Ако някога се случи да се направи единна номенклатура, това ще се случи и ще могат и те да бъдат изписвани по този начин.

 • Лекарите няма ли да се затруднят в предписанията – лекарствата да се предписват на електронна рецепта, а други продукти на хартиена?

За да не се получават затруднения и да се изписва едно електронно, а друго на хартия, е предвидено в електронната рецепта да има поле, където в свободен текст лекарят ще може да изпише всичко, което е различно от лекарствените продукти. Това е улеснение, а и ще позволи в досието на пациента да присъстват абсолютно всички продукти, независимо дали са OTC или рецептурни, хранителни добавки или медицински изделия. Така всеки специалист, който лекува съответният пациент ще е наясно какво приема или приемал пациента.

В това поле със свободен текст лекарят ще може да дава и допълнителни уточнения към терапията.

 • В случай на срив на системата аптеките как ще изпълняват ел. рецепти? Съответно лекарите как биха издавали рецепти в момент на отказ на системата?

По принцип има разработени офлайн режими. Срив в системата може да има при евентуално спиране на тока, което всеки може да прецени, колко често се случва.

Както вече уточнихме системата за белите рецепти е изключително опростена и не се очаква тя да натовари толкова НЗИС, че да има сривове. Рисковете за срив са минимизирани и са същите, като да се сринат социалните мрежи, примерно.

 • Какви са следващите етапи на развитие на ел. система за предписване и отпускане на лекарства – следене за лекарствени взаимодействия, подобряване на къмплаънса на пациентите, контрол за злоупотреби в предписване/отпускане с наркотични ЛП, други?

Да, всичко това е възможно. Електронното предписание дава такива възможности. Технически ще е възможно да се направи система, която автоматично да известява лекарите и фармацевтите за евентуални лекарствени взаимодействия. Разбира се, за това ще е необходимо време. Първо да се изчистят всички основни функционалности, тогава ще може да се мисли и за развитието на системата.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.