Какво се случва с електронната рецепта?

електронна рецепта

Електронната рецепта е факт. Но само на теория.

Електронната рецепта е дългогодишна мечта за системата на българското здравеопазване. Тя е и дъвка в устите на почти всички здравни министри през последните 10 години.

Сега сме на прага на реализация на този грандиозен проект, но много малко е известно за параметрите му, тъй като на практика нямаше обществено обсъждане на промените, които се въвеждат.

Електронната рецепта е част от проекта за Национална здравна информационна система (НЗИС). Тази система ще ни струва 12 милиона лева.

Съобщение на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ) показва, че електронната рецепта е част от проекта за НЗИС (който ще разгледам в отделен материал). Този проект е финансиран по ОП “Добро управление” 2014-2020 и има бюджет от 12 милиона лева. Крайният му срок е 28.12.2020 г., което обяснява светкавичната скорост, с която МЗ въвежда промените в сектора.

https://www.mh.government.bg/bg/evropeyski-programi/tekushti-programi-i-proekti/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020-g/proekt-bg05sfop001-1002-0007-c01-doizgrazhdane-na-nacionalnata-z/

Набързо свършена работа?

Би следвало да се очаква проект от такова огромно значение за българското здравеопазване да бъде комуникиран навреме към всички заинтересовани страни – лекари, фармацевти, пациенти.

Оказва се обаче, че към дата 18.12.2020 г. информация за предстоящите промени в правната рамка, с които трябва да се въведе електронната рецепта, не може да се намери на сайта на Министерски съвет (МС) или друга институция в сферата на здравеопазването.

На сайта на МЗ има едно-единствено съобщение по въпроса, поне доколкото може да се намери. (Достъпността на информацията в сайтовете на българските държавни институции е отделна тема.)

Откъде следва да се информират здравните специалисти по този и други важни въпроси?

На практика здравните професионалисти, които работят всеки ден с рецепти, получават информация за въвеждането на електронната рецепта в последния момент и то не от институциите и съсловните организации, а от медиите и от едно-единствено съобщение в сайта на МЗ, което гласи:

“Министерският съвет гласува промяна в Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, с която се осигурява възможността за издаването на електронни направления и рецепти.”

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerskiyat-svet-glasuva-promyana-v-naredba-s-c/

Електронната рецепта на практика – какви промени влизат в сила от днес?

Днес (18.12.2020 г.) в Държавен вестник е публикувана промяна в Наредба 4 от 4 март 2009 г. (за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти).

С тази промяна се добавя цяла нова Глава седма, озаглавена:

“ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕДПИСАНИЯ”

В тази глава се добавят само 5 члена, чиято цел е да регулират процеса на електронна комуникация между лекаря и фармацевта като част от НЗИС.

Според текста на наредбата тя влиза в сила от днес (18.12.2020 г.)

Текстът на наредбата предполага и издаване на електронни рецепти по здравна каса.

Спрямо наредбата извън обхвата на електронните рецепти остават:

 1. лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (глава трета, раздел II)
 2. лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет за лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (глава трета, раздел III)
 3. лекарствени продукти в лечебни заведения със стационар.

Изписването и изпълнението на електронни рецепти ще става само с електронен подпис както от страна на лекаря, така и от страна на магистър фармацевта.

Рецептите ще могат да бъдат частично изпълнени с изключение на тези по здравна каса.

С настоящия акт на МЗ се запазват всички изисквания по изписване и изпълнение на рецепти, които са били валидни и досега и те ще важат както за електронните, така и за хартиените рецепти, които ще се издават в преходния период.

Разпореден е преходен период до 01.06.2021, в който могат да съществуват двата вида рецепти – хартиени и електронни, – като текстът предполага, че след тази дата ще се издават САМО електронни рецепти.

Какво следва?

Процесът по въвеждане на електронна рецепта в България е започнал, поне документално. Оттук нататък следва изчистването и комуникирането на различните негови аспекти и превръщането му от проект в реално работещо решение. Как и дали това ще се случи предстои да видим и да обсъждаме заедно.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.