Допълнителни показания за емпаглифлозин

емпаглифлозин

Empagliflozin получи разширение на разрешението за употреба в ЕС. SGLT-2 инхибиторът вече може да се използва при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Досега одобрението беше ограничено до намалена фракция на изтласкване.

Този път емпаглифлозин има предимство: той е първият SGLT-2 инхибитор, който може да се използва в ЕС при пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване. Разширението на показанията включва както пациенти с намалена (HFrEF), така и със запазена фракция на изтласкване (HFpEF). 

Разширението на терашевтичните показания се основава на резултатите от проучване фаза III EMPEROR-Preserved® при около 6000 възрастни с хронична сърдечна недостатъчност и левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) над 40 процента. Проучването сравнява ефикасността и безопасността на емпаглифлозин 10 mg веднъж дневно и плацебо. И двете са прилагани в допълнение към стандартната терапия. Емпаглифлозин значително намалява риска от смърт и хоспитализация от влошаване на сърдечната недостатъчност (първична крайна точка) с 21 процента. Ползата е независима от фракцията на изтласкване и от това дали субектите са имали диабет тип 2 или не.

Миналата година Европейската комисия разшири индикацията на емпаглифлозин, за да включи лечението на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (HFrEF) със или без диабет тип 2.

Сърдечната недостатъчност засяга повече от 15 милиона души в Европа и причинява почти два милиона приема в болница всяка година. Около половината от тези пациенти развиват HFpEF. Поради високата си честота, лоша прогноза и липса на възможности за лечение, болестта досега се счита за най-голямата незадоволена нужда от терапия в сърдечно-съдовата медицина.

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.