Директно действащите перорални антикоагуланти не се нуждаят от промени в начина на приложение

На заседанието си през март комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) съобщи, че директно действащите перорални антикоагуланти (DOACs), а именно apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®) и rivaroxaban (Xarelto®), не се нуждаят от промени в начина на приложение. До този извод е достигнато след резултатите от проучване, поръчано от EMA, в което бяха оценени реални данни от Дания , Франция , Германия , Испания , Нидерландия и Великобритания.

Проучването оценява риска от сериозно кървене с тези три лекарства, когато се използват за предотвратяване на кръвосъсирването при пациенти с неклапно предсърдно мъждене и сравняват това с други перорални антикоагуланти, наречени антагонисти на витамин К.

Проучването изследва също дали употребата на лекарствата в клиничната практика съответства на одобрените области на приложение и дали съществуващите противопоказания, предупреждения и индикации за взаимодействия с други лекарства се спазват адекватно. Тук EMA стигна до заключението, че никакви промени в информацията за продукта не са необходими, тъй като няма надеждни доказателства, че показанията и информацията за употреба не се спазват.

Резултатите от проучването потвърждават, че пациенти на възраст над 75 години имат по-висок риск от кървене. Притежателите на разрешения за употреба трябва да проверят дали препоръките за дозиране за тази възрастова група трябва да бъдат променени.

Ограничения за употребата на fosfomycin

ЕМА също направи повторна оценка на антибиотика fosfomycin. Интравенозната инфузия с fosfomycin трябва да се използва при тежки инфекции, само ако други антибиотични лечения не са подходящи.

Пероралният прием (3 g гранули за перорален прием Fosfomycin (Monural®) може да продължи да се използва за лечение на неусложнен цистит при жени и подрастващи жени, както и при мъже, на които се прави биопсия на простатата. Очаква се обаче притежателите на разрешения за употреба да предоставят допълнителни данни, за да оправдаят продължителната употреба на перорално приложени лекарства, съдържащи fosfomycin .

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.