Дипломира се випуск 2021 на Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски”

Факултет Химия Фармация СУ Климент Охридски София

На тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет 126 абсолвенти бакалаври и магистри от Факултета по химия и фармация получиха дипломите си за завършено висше образование. От тях 64 се дипломират в специалност „Фармация“. Пълните отличници на випуска са деветима.

Тържеството бе открито от декана на факултета чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, който изрази радостта си да види толкова много млади хора, техни родители и близки на този празник. Той посочи, че заедно са изминали дълъг четиригодишен път, изпълнен с трудности както за студентите, така и за преподавателите, предвид по-трудните условия в последните две години. По думите му преподавателите от факултета са се опитвали да им дадат съвременно образование, а студентите са положили немалко усилия. Чл.-кор. проф. Спасов подчерта, че през тези години са успели да си зададат много въпроси един на друг и да намерят техните отговори.

Деканът на Факултета по химия и фармация посочи, че по време на обучението си абсолвентите са били на лекции и упражнения с много добри преподаватели, голяма част от които със световни научни постижения. Той изрази надеждата си, че завършващите днес са удовлетворени, че са получили добра основа в своя професионален път и сега ще се доизградят като специалисти, но затова е важно да продължат да се интересуват и учат.

Магистър-фармацевт Фатме Осман Пенд поздрави колегите и преподавателите си и отбеляза, че заедно са преминали през много препятствия и са показали своята борбеност. От името на всичките си колеги тя благодари на преподавателите за подкрепата и знанията, които са им предали, за достойния пример, който са били и ще продължават да бъдат. Фатме благодари на семействата на всички абсолвенти, близките и приятелите, които са ги подкрепяли. На колегите си пожела да бъдат горди със себе си и да имат попътен вятър в бурното море на новия живот, който ги очаква.

На добър час!

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.