EMA препоръча използването на дексаметазон при пациенти с COVID-19 на кислород или механична вентилация

Комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) завърши своя преглед на резултатите от проучването RECOVERY, изследващо използването на кортикостероидното лекарство дексаметазон при лечението на пациенти с COVID-19, постъпили в болница, и заключи, че дексаметазон може да се счита като средство на избор за пациенти, които се нуждаят от кислородна терапия (от допълнителен кислород до механична вентилация).

Въз основа на прегледа на наличните данни, EMA препоръчва употребата на дексаметазон при възрастни и юноши (на възраст над 12 години и с тегло най-малко 40 кг), които се нуждаят от допълнителна кислородна терапия. Дексаметазон може да се приема през устата или да се прилага парентерално. Във всички случаи препоръчителната доза при възрастни и юноши е 6 милиграма веднъж дневно в продължение на до 10 дни.

Публикуваните данни от проучването RECOVERY показват, че при пациенти на инвазивна механична вентилация 29% от лекуваните с дексаметазон са починали в рамките на 28 дни след започване на лечението в сравнение с 41% от пациентите, получаващи обичайни грижи и терапия, с относително намаление от около 35%. При пациенти, получаващи кислород без механична вентилация, резултатите са 23% при дексаметазон и 26% при обичайните грижи, с относително намаление от около 20%. Не се наблюдава намаляване на риска от смърт при пациенти, които не са получавали кислородна терапия или механична вентилация. Тези резултати са подкрепени от допълнителни публикувани данни, включително мета-анализ, проведен от Световната здравна организация (СЗО), който разглежда данните от седем клинични проучвания, изследващи употребата на кортикостероиди за лечение на пациенти с COVID-19.

Компаниите, които предлагат на пазара лекарства с дексаметазон, могат да поискат това ново показание да бъде добавено към характеристиката на техния продукт, като подадат заявление до националните агенции за лекарства или до EMA.

Повече за дексаметазон

Дексаметазон е кортикостероидно лекарство, което е разрешено в ЕС от националните органи по лекарствата и е на разположение от няколко десетилетия. Може да се използва през устата и чрез инжекции за лечение на редица възпалителни състояния и за намаляване на имунния отговор на организма при лечение на алергии и автоимунни заболявания. Също така се използва с лекарства за рак за лечение на някои видове рак и за предотвратяване на повръщане. Дексаметазон за първи път се счита за потенциално лечение на COVID-19 поради способността му да намалява възпалението, което играе важна роля в болестния процес при някои пациенти, постъпили в болница с COVID-19.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.