Скрининг за депресия сред хронично болни пациенти в аптеки от открит тип

депресия

Депресията води до значителна икономическа и финансова тежест, което обуславя необходимостта от прилагане на скринингови програми с участието на фармацевти, практикуващи в аптеки от открит тип.

Екип от български фармацевти и психиатри провеждат пилотно проспективно анонимно проучване [1] сред пациенти с хронични заболявания, което има за цел да се скринират пациенти с хронични състояния за депресивни симптоми и да се оцени тяхното текущо качество на живот. В проучването са включени аптеки от открит тип в София.

Използвани са въпросници: Въпросник за здравето на пациентите-9 (PHQ-9), EQ-5D-5L и специално разработен списък с въпроси.

Общо 119 хронично болни пациенти са изследвани за депресия от фармацевти за периода март 2020 г. – август 2020 г. по време и след първата вълна на пандемията от COVID-19. Преобладават жените (59,7%) и пациентите над 60 годишна възраст (> 50%).

Повечето пациенти са имали само едно заболяване (47,2%), като най-честите заболявания са сърдечно-съдови, следвани от други ендокринни и метаболитни заболявания.

От анкетираните пациенти 64,9% са показали депресивни симптоми, от които при 50,9% са леки и 14% тежки. Средната цена на фармакотерапията е по-висока за пациенти с депресия в сравнение с пациенти, които не показват депресивни симптоми: 28,50 лв. спрямо 14,77 лв. Очаквано, пациентите с тежки депресивни симптоми имат най-ниски стойности за качество на живот.

Получените резултати предполагат, че прилагането на услугата за ранен скрининг на депресия в обществените аптеки би осигурило лесен и навременен достъп на пациентите до адекватна психична помощ. Услугата би довела до подобряване на качеството на фармацевтичните грижи в България и до увеличаване на набора от услуги, които фармацевтите предлагат в обществената аптечна практика.

Библиография:

[1] Yoanna Vutova, Maria Kamusheva, Desislava Ignatova & Petya Milushewa (2021) Screening for depression among chronically ill patients in community pharmacy settings: a pilot study in Bulgaria, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35:1, 1393-1400, DOI: 10.1080/13102818.2021.1980108

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.