Възможни са и инфекции в устата, причинени от Covid

Докато фокусът обикновено е върху носа и дихателните пътища като входни точки при коронавирусни инфекции, текущо проучване показва, че клетките в устата и в слюнчените жлези също могат да бъдат заразени.

Досега степента, до която SARS-CoV-2 засяга устната кухина и може да се репликира там, почти не е изследвана. Изследователски екип начело с д-р Ni Huang от Wellcome Sanger Institute, Великобритания, разглежда отблизо около 50 клетъчни типа на устната лигавица, венците и слюнчените жлези, които включват ендотелни, мускулни и имунни клетки. За да може да зарази клетка, двете молекули ACE2 рецептор и TMPRSS2, изисквани от SARS-CoV-2 за влизане в клетката, трябва да присъстват върху нея.

Изследователите изследват кои типове клетки имат иРНК за синтеза на тези протеини. Те откриват съответствия в различни клетъчни типове на ендотела на малките слюнчени жлези и устната лигавица.

Анализът на експресията на вирусен фактор на SARS-CoV-2 показва обогатяване на епитела, включително каналите и ацините на слюнчените жлези и супрабазалните клетки на лигавиците. Аутопсичните тъкани на COVID-19 потвърждават in vivo SARS-CoV-2 инфекция в слюнчените жлези и лигавицата. Слюнката от инфектирани с SARS-CoV-2 индивиди съдържат епителни клетки, показващи експресия на ACE2 и РНК на SARS-CoV-2. Съответстващите проби от носоглътката и слюнката откриват отчетлива динамика на отделяне на вируса и вирусна тежест в слюнката, корелирани със симптомите на COVID-19, включително загуба на вкус.

Неотдавнашен преглед също показва, че самата инфекция в устната кухина също може да причини симптоми: Според анализа на 40 проучвания, 45% от над 10 000 пациенти с Covid-19 имат вкусово разстройство, а лезиите на устната лигавица са често срещани. Засегнати са език, небце, устни, гингива и устна лигавица. В леки случаи лезиите на устната лигавица се развиват преди или едновременно с първоначалните дихателни симптоми. Въпреки това, при тези, които се нуждаят от лекарства и хоспитализация, лезиите се развиват приблизително 7 до 24 дни след появата на симптомите. Следователно, вкусовите разстройства могат да бъдат често срещани симптоми при пациенти с COVID-19 и трябва да се имат предвид в обхвата на началото и прогресията на заболяването.

https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219089

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.