Коктейлът от антитела срещу COVID-19 на Roche и Regeneron намалява хоспитализацията или смъртта със 70%

roche антитела covid-19

Коктейлът от антитела срещу COVID-19 на Roche и Regeneron демонстрира положителни резултати в проучване фаза 3, оценяващо изследваното лечение при заразени нехоспитализирани пациенти.

Проучването с казиривимаб и имдевимаб при високорискови, нехоспитализирани пациенти с COVID-19 достигна първичната си крайна точка, демонстрирайки 70% намаляване на риска от хоспитализация или смърт при доза от 1200 mg, приложена интравенозно (IV) , и 71% при доза от 2,400mg IV.

Коктейлът с антитела също отговаря на всички ключови вторични крайни точки в проучването REGN-COV 2067, включително способността да се намали продължителността на симптомите с медиана от четири дни.

Друго проучване във фаза 2 – REGEN-COV 20145 – при нискорискови симптоматични или асимптоматични нехоспитализирани пациенти с COVID-19 също показва значително и сравнимо намаляване на вирусното натоварване при редица дози, вариращи от 300 до 2400 mg.

В началото на февруари EMA стартира непрекъснат преглед на коктейла с антитела за лечение и профилактика на COVID-19.

Вследствие на това Комитетът на EMA за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) издаде научно становище (съгласно член 5, параграф 3 от Регламент 726/2004), подкрепящо употребата на казиривимаб и имдевимаб като възможност за лечение на високорискови пациенти с потвърдени COVID-19, които не се нуждаят от допълнителен кислород.

Това становище може да се вземе предвид от държавите-членки на ЕС, когато се вземат решения относно използването на коктейла с антитела на национално ниво, преди да бъде издадено официално разрешение.

В САЩ FDA е предоставила на Roche и Regeneron разрешение за спешна употреба (EUA) за лечение на някои пациенти с лека до умерена степен на COVID-19.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.