COVID-19: EMA започва преглед на молнупиравир

молнупиравир

Комитетът на EMA за лекарства за хуманна употреба (CHMP) започна преглед на пероралното антивирусно лекарство молнупиравир (известно също като MK 4482 или Lagevrio), разработено от Merck Sharp & Dohme в сътрудничество с Ridgeback Biotherapeutics за лечение на COVID-19 при възрастни.

Решението на CHMP да започне преглед се основава на предварителни резултати от лабораторни (неклинични данни) и клинични проучвания. Тези проучвания предполагат, че лекарството може да намали способността на SARS CoV 2 (вирусът, който причинява COVID-19) да се размножава в тялото, като по този начин предотвратява хоспитализация или смърт при пациенти с COVID-19. 

EMA ще оцени повече данни за качеството, безопасността и ефективността на лекарството. Прегледът ще продължи, докато не бъдат налични достатъчно доказателства, за да може компанията да подаде официално заявление за разрешение за търговия .

Агенцията ще оцени съответствието на молнупиравир с обичайните стандарти на ЕС за ефективност, безопасност и качество. 

EMA ще съобщи допълнително, когато бъде подадено заявление за разрешение за употреба на лекарството.

Молнупиравир

Molnupiravir, известен също като MK-4482 и EIDD-2801, първоначално е разработен от Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE), част от университета Emory в САЩ. Сега лекарството е част от портфолиото на MSD. То е аналог на рибонуклеозид, който инхибира РНК-полимеразата. Механизмът на действие е същият като при remdesivir (Veklury®), но molnupiravir има предимството пред него, че не трябва да се прилага парентерално, а постига добра бионаличност и след перорално приложение.

Molnupiravir първоначално е разработен като противогрипно лекарство. Когато избухна пандемията Covid-19, беше установено, че е ефективен и срещу SARS-CoV-2. Въпреки опасенията за безопасност, които бяха съобщени на страницата с новини на списание „Science“ през май, в САЩ вече се провеждат няколко проучвания с веществото, включително проучване фаза II / III (NCT04575584). В същото време се провеждат допълнителни проучвания с животни.

В едно от проучванията, изследователите са избрали порове като животински модел, тъй като подобно на норките, те лесно могат да предадат патогена на други животни, когато са заразени със SARS-CoV-2, но обикновено развиват слаби симптоми. Това е подобно на модела на разпространение на SARS-CoV-2 при младите хора. В експеримента поровете, заразени с коронавируса, са имали високи концентрации на вирус в тъканите и секретите на носа и са заразили други животни чрез директен контакт. Въпреки това, когато те са били лекувани с молнупиравир два пъти дневно, вирусният товар в горните дихателни пътища е намалял значително и здравите порове вече не са били заразни.

Авторите заключават, че активната съставка е обещаващ антивирусен агент за прекъсване на веригата на инфекцията. Остава да видим дали това ще бъде потвърдено в клиничните проучвания. Във всеки случай трябва да се има предвид профилът на безопасност на активната съставка.

Библиография:

DOI: 10.1038/s41564-020-00835-2
DOI: 10.1126/science.abc7055

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.