Най-доброто за храносмилателното здраве – фокус върху острата диария

Цели на обучението:

Това 10-минутно обучение има за цел да запознае фармацевтите с правилните подходи за справяне с храносмилателните проблеми с фокус върху острата диария и приложението на лоперамид.

Автор на обучението:

Проф. Георги Момеков, дф

Председател на Българското научно дружество по фармация и преподавател в катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” при Фармацевтичен факултет на МУ – София.

Подходяща аудитория:

Обучението е подходящо за магистър-фармацевти, помощник-фармацевти и студенти по фармация.

Допълнителна информация:

Завършването на обучението Ви носи 10 ФармаТочки, а успешното преминаване на теста допълнителни 5 ФармаТочки в системата на pharmacist.bg.

Това обучение достига до вас благодарение на:

imodium

Библиография: 1. The journey of food through the human digestive system https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-system Accessed 12 th December 2016 2. NHS Choices, Lifestyle Tips https://nhs.uk/Livewell/digestive-health/ Pages/Lifestyle-tips Accessed 26th January 2017 3. Common digestive problems and how to treat them https://www.nhs.uk/ Livewell/digestive-health/Pages/gut-health.aspx.Accessed 12 th December 2016 4. UK U&A Digestive Health care. October 2015 5. Core Charity, Information about Acute Diarrhoea. Available at: https://corecharity.org.uk/wp-content/uploads/ 2016/06/ CORE-PATIENT-ACUTE DIARRHOEA- 1 .pdf Accessed December 1st 2016 6. WebMD, Diarrhea Symptoms: When is Something More Serious? Available at: https://www.webmd.com/digestive-disorders/diarrhea-symptoms Accessed: 5th October 2016 7. Fluid Physiology, Fluid and the Bowel, Available at: http://www.anaesthesiamcq.com/FluidBook/fl3_5.php Accessed December 12th 2016 8. NHS Choices, Diarrhoea causes. http://www.nhs.uk/Conditions/Diarrhoea/Pages/Causes.aspx Accessed Decemeber 1st 2016 9. Myth-busting: Treating Diarrhoea. http://www.Imodium.co.uk/understanding-diarrhoea/myth-buster/1 Accessed 16th January 2017 10. Allemand H, et al. Gut. 1996;39(suppl 3):A173 11. Riddle MS, et al. Am J Gastroenterol.2016 May;111(5):602-22 12. Farthing M, et al. J Clin Gastroenterol. 2013;47(1):12-20 13. Hanauer SB, et al. Curr Med Res Opin. 2007;23(5):1033-1043 14. Amery W, et al. Curr Ther Res Clin Exp. 1975;17(3):263-70. 15. Johanson JF et al. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:599–608; 16. Horn JR. J Am Pharm Assoc 2012;52:372–80; 17. Herz MJ et al. Family Practice 1996;13:156–9; 1996 18. Higgins PD et al. Am J Gastroenterol 2004;99:750–9; 19. Peppas G et al. BMC Gastroenterology 2008, 8:5; 20. van den Berg MM et al. Am J Gastroenterol 2006;101:2401–9; 21. Tack J et al. Neurogastroenterol Motil 2011;23:697–710 22. Johanson JF et al. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:599–608 23. Belsey J et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:939–49 24. Belsey J et al. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:939–49

За лектора

Фармацевт БГ

9 Обучения

Не сте се включили

Обучение Включва

 • 1 Урок
 • 1 Тест

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.