Лечение на диабет тип 2: GLP-1 агонисти и SGLT2 инхибитори

Фармацевт · 25/01/2021

Фармацевтите следва да сме наясно с ефективните нефармакологични методи за лечение на диабет тип 2. Освен това, трябва да знаем правилното дозиране, механизма на действие и потенциалните неблагоприятни ефекти на GLP-1 агонистите и SGLT2 инхибиторите. Освен това, добре е да сме наясно с благоприятните ефекти на GLP-1 агонистите и SGLT2 инхибиторите по отношение на сърдечно-съдовата система и бъбреците при пациенти с диабет тип 2. Това кратко обучение има за цел да изясни тези подробности при лечението на диабет тип 2.

About Instructor

Фармацевт

5 Обучения

+40 enrolled
Open Registration

Обучение Includes

  • 4 Урока
  • 1 Тест