Лечение на диабет тип 2: GLP-1 агонисти и SGLT2 инхибитори

Фармацевт · 25/01/2021

Фармацевтите следва да сме наясно с ефективните нефармакологични методи за лечение на диабет тип 2. Освен това, трябва да знаем правилното дозиране, механизма на действие и потенциалните неблагоприятни ефекти на GLP-1 агонистите и SGLT2 инхибиторите. Освен това, добре е да сме наясно с благоприятните ефекти на GLP-1 агонистите и SGLT2 инхибиторите по отношение на сърдечно-съдовата система и бъбреците при пациенти с диабет тип 2. Това кратко обучение има за цел да изясни тези подробности при лечението на диабет тип 2.

За лектора

Фармацевт

7 Обучения

+51 са се включили
Не сте се включили

Обучение Включва

  • 4 Урока
  • 1 Тест

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.