Фитотерапия при венозно-лимфна недостатъчност. Фокус върху Ендотелон

Фармацевт · 16/05/2021

Цели на обучението:

Това 10-минутно видео обучение има за цел да запознае фармацевтите с фитотерапевтичните методи за справяне с венозно-лимфна недостатъчност.

Автор на обучението:

Проф. Илина Кръстева, дфн

Катедра по фармакогнозия, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Подходяща аудитория:

Обучението е подходящо за магистър-фармацевти, помощник-фармацевти и студенти по фармация.

Акредитация:

Обучението е акредитирано с протокол 18/15.05.2021г. на НСК на БАПФ и носи седем кредита на помощник-фармацевтите, които са преминали успешно обучението и теста към него.

NB! За да получат кредитните си точки, помощник-фармацевтите трябва да имат въведен правилен УИН при регистрацията си! При проблеми и въпроси ни пишете на office@pharmacist.bg

Това обучение достига до вас благодарение на:

Ref: ChP/End/0719/2; ·А0192/22.08.2019

За лектора

Фармацевт

5 Обучения

+249 са се включили
Не сте се включили

Обучение Включва

  • 1 Урок
  • 1 Тест