Терапевтичен подход при синдром на сухото око

Фармацевт · 19/11/2021

Цели на обучението:

Това видео обучение има за цел да запознае фармацевтите с правилните подходи за препоръка на продукти, свързани с терапията на “сухо око”.

Автор на обучението:

Mаг.-фарм. Светослав Николаев Стоев, гл. ас. при МУ Плевен.

Подходяща аудитория:

Обучението е подходящо за магистър-фармацевти, помощник-фармацевти и студенти по фармация.

Допълнителна информация:

Завършването на обучението Ви носи 10 ФармаТочки, а успешното преминаване на теста допълнителни 5 ФармаТочки в системата на pharmacist.bg.

Това обучение достига до вас благодарение на:

За лектора

Фармацевт

7 Обучения

Не сте се включили

Обучение Включва

  • 1 Урок
  • 1 Тест