CHMP препоръча за одобрение пет нови лекарства – декември 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Пет нови лекарства, препоръчани за одобрение от ЕМА

Комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча пет лекарства за одобрение на заседанието си през декември 2019 г.

Комитетът препоръча да се даде разрешение за употреба на Beovu (brolucizumab) за лечение на неоваскуларна („мокра“) дегенерация на макулата, свързана с възрастта, заболяване, което засяга централната част на ретината в задната част на окото.

CHMP прие положително становище за Recarbrio (imipenem / cilastatin / relebactam), за лечение на инфекции, дължащи се на аеробни грамотрицателни организми при възрастни с ограничени възможности за лечение.

Биоподобното лекарство Amsparity (adalimumab) получи положително мнение за лечение на някои възпалителни и автоимунни заболявания.

CHMP препоръчва издаване на разрешения за употреба за две генерични лекарства: Azacitidine Accord ( azacitidine ), за лечение на миелодиспластични синдроми, хронична миеломоноцитна левкемия и остра миелоидна левкемия, заболявания, при които тялото произвежда голям брой анормални кръвни клетки; и Dexmedetomidine Accord (dexmedetomidine), за предизвикване на лека до умерена седация на възрастни в интензивно отделение.

Комитетът препоръча удължаване на терапевтичните показания за Akynzeo, Cyramza, Darzalex, Dificlir, Erleada, Sirturo, Stelara и Vyndaqel.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ