Breyanzi показва полза при В-клетъчен лимфом

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bristol Myers Squibb отчита положителни резултати от фаза 3 на проучване на CAR-T терапията Breyanzi като лечение от втора линия за рецидивиращ или рефрактерен голям В-клетъчен лимфом.

Продължаващото проучване на TRANSFORM оценява Breyanzi (лизокабтаген марауцел) в сравнение с настоящите стандартни режими на грижа за B-клетъчен лимфом, включително химиотерапия с високи дози и трансплантация на хематопоетични стволови клетки.

Изпитването включва възрастни с B-клетъчен лимфом, които са първично рефрактерни или са рецидивирали в рамките на 12 месеца от първоначалната терапия, или които отговарят на условията за трансплантация на стволови клетки.

При изявление на Bristol Myers Squibb се казва, че терапията CAR-T също така постига ключови вторични крайни точки за пълна степен на отговор и оцеляване без прогресия в сравнение със стандартните грижи.

В допълнение, данните за общата преживяемост са незрели по време на междинния анализ, като резултатите за безопасност са в съответствие с известния профил на безопасност на Breyanzi при пациенти с B-клетъчен лимфом в условията на трета линия.

Bristol Myers Squibb заявява, че ще завърши оценка на данните TRANSFORM с цел споделяне на резултатите на предстояща, неразкрита медицинска конференция, както и със здравните регулатори.

През февруари Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри Breyanzi, след като преди това отложи решението през ноември 2020 г.

Breyanzi е насочен към CD19, протеин, който е силно експресиран на повърхността на
В -клетките и който остава там след трансформацията на тези клетки от нормални в злокачествени.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.