БФС настоява за свикване на Висшия съвет по фармация

От Българския фармацевтичен съюз (БФС) настояват за спешно свикване на заседание на Висшия съвет по фармация.

Искането на БФС е отправено в писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Целта на свикването на заседанието е да се обсъди състоянието на лекарствоснабдяването в страната в условията на извънредно положение, както и да се приемат мерки и препоръки за функциониране на фармацевтичния сектор в България.

„Висшият съвет по фармация е консултативен орган към министъра на здравеопазването, който обсъжда и дава становища по основните насоки и приоритети в областта на фармацията. Повече от всякога, сега в условията на пандемия от COVID-19 трябва да се обсъдят спешните мерки, които е необходимо да се предприемат във връзка с текущи и очаквани проблеми в отпускането на лекарства и лекарствоснабдяването. БФС има проактивен и дългосрочен поглед и смята, че е по-добре някои тежки ситуации да бъдат предотвратени, отколкото да се търси тяхното решение в последствие”, коментира пред „24 часа” председателят на фармацевтичния съюз проф. Асена Стоименова.

Висшият съвет по фармация се създава към министъра на здравеопазването като консултативен орган, който обсъжда и дава становища по:

 • Основните насоки и приоритети в областта на фармацията
 • Етични проблеми на фармацията
 • Проекти на нормативни актове, свързани с фармацията
 • Научните приоритети в областта на фармацията
 • Програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти

Състав на Висшия съвет по фармация

Съставът на съвета включва петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища. Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Председател
Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването
Секретар
Маг. фарм. Таня Гергинова  – Министерство на здравеопазването
Членове 
Д-р Бойко ПенковЗаместник-министър на здравеопазването
Маг. фарм. Розалина КулаксъзоваИзпълнителна агенция по лекарствата
Христина ГетоваМинистерство на здравеопазването
Маг. фарм. Венда ЗидароваМинистерство на здравеопазването
Маг. фарм. Орлин НедевМинистерство на здравеопазването
Проф. Валентина Петкова-Димитрова, дфнФФ-Медицински университет, София
Проф. д-р Маргарита Касърова-Трайкова, дф ФФ-Медицински университет, Пловдив
Проф. Диана Иванова, дбнФФ-Медицински университет, Варна
Доц. Христина Лебанова, дфФФ-Медицински университет, Плевен
Проф. Асена Стоименова Български фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Димитрия СтайковаБългарски фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Велина ГригороваБългарски фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Евгени ГригоровБългарски фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Венелин СапунаровБългарски фармацевтичен съюз
Маг. фарм. Милена ЦоневаНационална здравноосигурителна каса
Маг. фарм. Александра ТошеваНационална здравноосигурителна каса
Лиляна ПетроваБългарска асоциация на помощник-фармацевтите
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.