БФС информира PGEU за обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

На 14 април 2020 г. Българският фармацевтичен съюз (БФС) информира Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) за обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова, председател на УС на БФС и наложената й мярка парична гаранция  във връзка с интервюта, дадени пред БНР и БНТ.

PGEU е гласът на европейските фармацевти. Основната роля на PGEU е да промотира социалната роля на фармацевтите в аптеките за Общността, ползите от фармацевтичната професия за здравните системи, обществото, както и за всеки отделен пациент. Членове на PGEU са националните организации на фармацевтите от над 31 европейски държави.

Днес PGEU представлява интересите на над 400 000 фармацевти в европейската общност, като основната й мисия е чрез сътрудничество да насърчава гласа на фармацевтите, който да се превърне в основа на политиките на Европейския съюз в сферата на здравеопазването. Така, информацията за случващото се в България ще стигне до всички европейски фармацевти, които са на предна линия в условията на пандемия и са подпомагани от институциите.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ