БФС информира PGEU за обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова

На 14 април 2020 г. Българският фармацевтичен съюз (БФС) информира Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) за обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова, председател на УС на БФС и наложената й мярка парична гаранция  във връзка с интервюта, дадени пред БНР и БНТ.

PGEU е гласът на европейските фармацевти. Основната роля на PGEU е да промотира социалната роля на фармацевтите в аптеките за Общността, ползите от фармацевтичната професия за здравните системи, обществото, както и за всеки отделен пациент. Членове на PGEU са националните организации на фармацевтите от над 31 европейски държави.

Днес PGEU представлява интересите на над 400 000 фармацевти в европейската общност, като основната й мисия е чрез сътрудничество да насърчава гласа на фармацевтите, който да се превърне в основа на политиките на Европейския съюз в сферата на здравеопазването. Така, информацията за случващото се в България ще стигне до всички европейски фармацевти, които са на предна линия в условията на пандемия и са подпомагани от институциите.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.