Baricitinib – лекарство с потенциална ефективност спрямо 2019-nCoV

В началото на януари китайски учени публикуваха първата геномна последователност на новия коронавирус (2019-nCoV).

Това позволи научната общност да започне интензивни изследвания на механизъма свързани с разпространението на вируса. Интересен подход в това отношение е изпозването на новите технологии и в частност изкуствения интелект (AI).

Колаборация между компанията BenevolentAI и Imperial College London съобщават, че киназният инхибитор Baricitinib е с висока вероятност за намаляване разпространението на 2019-nCoV в човешкия организъм. Учените смятат, че Baricitinib би блокирал adaptor-associated protein kinase 1 (AAK1), която регулира ендоцитозата на вируса.

Какво всъщност е Baricitinib?

Baricitinib е тирозин киназен инхибитор, които е регистриран за лечение на ревматоиден артрит.

Той е единственият лекарство-модифициращ медикамент от ново поколение за ревматоиден артрит, който се приема под формата на таблетки през устата.

Възлагат се надежди, че ще бъде ефикасна алтернатива на TNF-apha и IL-инхибиторите за контрол на ревматоидния артрит.

Данните от британските учени все още са само “виртуални” и трябва да бъдат проверени в лабораторни и клинични проучвания.

Проблем е също така, че един от сериозните странични ефекти на baricitinib е имуносупресия. Което може да бъде пречка в клиничното му приложение за ограничаване разпространиението на коронавируса.

Обещаващо е, че все пак има лекарство с получено разрешение за употреба, за което има наджда да бъде ефективно срещу 2019-nCoV.

 1. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease/Lancet
 2. Artificial intelligence finds drug that could fight the novel coronavirus/C&EN

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.