Нов терапевтичен подход при атопичен дерматит

Барицитиниб / Baricitinib (Olumiant®, Eli Lilly) е на пазара в Европа от 2017 г. за лечение на възрастни пациенти с умерен до тежък ревматоиден артрит (RA). Лекарството инхибира ензима Янус киназа (JAK), който участва във възпалението.

На 19 октомври Европейската комисия, предостави разрешение за употреба на baricitinib за лечение и на умерено тежък до тежък атопичен дерматит при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия.

Baricitinib е първият JAK инхибитор, одобрен в Европа за атопичен дерматит, като предоставя нова възможност за лечение на голяма група пациенти, която в момента има достъп само до имуномодулатори и dupilumab.

Пероралната терапия е показана за пациенти, при които локалните терапии сами по себе си не са достатъчни за контролиране на симптомите и които отговарят на условията за системна терапия.

Ефикасността и безопасността на барицитиниб като монотерапия или в комбинация с локални кортикостероиди (ЛКС) e оцененa в 3 рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани, 16-седмични проучвания фаза III (BREEZE-AD1,-AD2 и -AD7). Проучванията включват 1568 пациенти с умерено тежъкдо тежък атопичен дерматит, определен чрез глобална оценка на изследователя (Investigator’s Global Assessment, IGA) скор ≥3, скор ≥16 по индекса за площи тежест на екземата (Eczema Area and Severity Index, EASI)и ангажиране ≥10% от площта на телесна повърхност (body surface area, BSA).

Подходящите пациенти са били на възраст над 18 годинии са имали предшестващ недостатъчен отговор или непоносимост към локална терапия.

31 процента от изследваните лица на терапия с 4 mg baricitinib са постигнали  оценка на атопичен дерматит от 0 (без симптоми) до 1 (почти без симптоми). С барицитиниб 2 mg дневно, половината от обичайната доза за RA, това е постигнато при 24 процента, докато при плацебо плюс кортизон-съдържащи кремове е само 15 процента. Данните са публикувани само в списанието „JAMA Dermatology“ в края на септември.

doi:10.1001/jamadermatol.2020.3260

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.