Ацетилсалициловата киселина може да предпази от тежки усложнения на COVID-19

Ретроспективно кохортно проучване показва, че хоспитализираните пациенти с Covid-19, които преди това са приемали ниски дози ацетилсалицилова киселина (АСК) или които са получавали АСК при постъпване в болницата, са с понижен риск от усложнения поради Covid-19. Все още предстоят допълнителни проучвания, преди да могат да се правят препоръки.

В списание „Анестезия и аналгезия“ са публикувани резаултати от проучване на група изследователи, ръководени от д-р Джонатан Чоу от Медицинския факултет на Университета в Мериленд в Балтимор. Резултатите са на база общо 412 пациенти, хоспитализирани заради Covid-19. 98 от тях са получили АСК в рамките на 24 часа след приема в болница или обичайно са приемали ниски дози АСК. За разлика от тях, 314 от пациентите не са приемали АСК, нито в болницата, нито преди това.

В своя анализ изследователите установяват, че употребата на ацетилсалицилова киселина е свързана с намаляване на риска от усложнения и поставяне на пациентите на механична вентилация (минус 44%). Също така намалява рискът от постъпване в интензивно отделение (минус 43%), както и рискът от смърт в болницата (минус 47%).

Тези ретроспективни данни обаче все още не са достатъчни за обща препоръка относно приема на АСК. По-големи проучвания първо трябва да потвърдят описаното наблюдение. Също така трябва да се има предвид, че АСК може да причини повече вреда, отколкото полза при пациенти с повишен риск от кървене.

По принцип обаче не може да се изключи, че АСК може да има ефекти и при определени пациенти. Отдавна е известно, че тромбозата е опасно усложнение на Covid-19 . Следователно антиагрегантния ефект на АСК може да има положителен ефект. Хепарините също често се използват в болници.

doi: 10.1213/ANE.0000000000005292

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.