Апиксабан може да бъде по-ефективен и по-безопасен от ривароксабан, сочи проучване

Възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене, които приемат апиксабан, са с по-ниска степен на риск от исхемичен инсулт и системни кръвни съсиреци в сравнение с тези, които приемат ривароксабан, според ретроспективно кохортно проучване, публикувано в Annals of Internal Medicine (10 март 2020 г.) [1].

Хората, приемащи апиксабан, също имат по-малка вероятност да получат стомашно-чревно кървене или кървене в мозъка.

Изследователите са проучили база данни за застрахователни претенции в САЩ, за да сравнят безопасността и ефекасността на апиксабан с ривароксабан при повече от 78 000 пациенти с неклапно предсърдно мъждене.

След 290 дни проследяване, честотата на исхемичен инсулт или системна емболия е 6,6 на 1000 човекогодини за възрастни, приемащи апиксабан, в сравнение с 8,0 на 1000 човекогодини за приемащите ривароксабан (HR 0,82; 95% CI 0,68–0,98).

Групата на апиксабан също има по-ниска честота на стомашно-чревно кървене или мозъчен кръвоизлив в сравнение с ривароксабан (12,9 срещу 21,9 на 1000 човекогодини; HR 0,58; 95% CI 0,52–0,66).

[1]. Fralick M, Colacci M, Schneeweiss S, et al. Effectiveness and Safety of Apixaban Compared With Rivaroxaban for Patients With Atrial Fibrillation in Routine Practice: A Cohort Study. Ann Intern Med. 2020;172:463–473. [Epub ahead of print 10 March 2020]. doi: https://doi.org/10.7326/M19-2522

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.