Медицинските специалисти се нуждаят от допълнителни знания относно антибиотиците

Въпреки че ирационалната (прекомерната) употреба на антибиотици е многокомпонентен проблем, липсата на ясно разбиране и знания за правилната употреба на тези лекарства и разпространението на резистентни щамове бактерии е ключов фактор за развитието на резистентност към антибактериални лекарства.

Според проучване, проведено в ЕС, осведомеността за рисковите фактори за резистентност към антибиотици и свързаните с тях проблеми обикновено е висока сред медицинските специалисти. Има обаче важни пропуски в техните знания.

Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC), поръчител на изследването, медицинските специалисти играят основна роля в борбата срещу антибиотичната резистентност. И е наложително те да могат да действат адекватно и да информират правилно своите пациенти за подобни проблеми.

Онлайн проучването, което включва 43 въпроса, седем от които са тестови въпроси, участваха медицински специалисти от всички страни на ЕС, общо 18 335 души. Само 58% от анкетираните са успели да отговорят правилно на всичките седем въпроса. И само 75% от анкетираните са съгласни, че всеки, който приема антибиотици, е изложен на повишен риск от антибиотична резистентност. Резултатите от проучването обаче показват също, че медицинските специалисти обикновено са добре запознати с ключовите понятия относно антибиотичната резистентност, като 97% от анкетираните правилно определят, че антибиотиците не са ефективни при настинка и грип.

Разликите в точките варират в зависимост от страната (диапазон 40-73%) и специалността (диапазон 29-68%). Като цяло резултатите от проучването показват необходимостта от допълнителни инвестиции в разработването и разпространението на насоки и информационни материали, предназначени за медицински специалисти.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.