Медицинските специалисти се нуждаят от допълнителни знания относно антибиотиците

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Въпреки че ирационалната (прекомерната) употреба на антибиотици е многокомпонентен проблем, липсата на ясно разбиране и знания за правилната употреба на тези лекарства и разпространението на резистентни щамове бактерии е ключов фактор за развитието на резистентност към антибактериални лекарства.

Според проучване, проведено в ЕС, осведомеността за рисковите фактори за резистентност към антибиотици и свързаните с тях проблеми обикновено е висока сред медицинските специалисти. Има обаче важни пропуски в техните знания.

Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC), поръчител на изследването, медицинските специалисти играят основна роля в борбата срещу антибиотичната резистентност. И е наложително те да могат да действат адекватно и да информират правилно своите пациенти за подобни проблеми.

Онлайн проучването, което включва 43 въпроса, седем от които са тестови въпроси, участваха медицински специалисти от всички страни на ЕС, общо 18 335 души. Само 58% от анкетираните са успели да отговорят правилно на всичките седем въпроса. И само 75% от анкетираните са съгласни, че всеки, който приема антибиотици, е изложен на повишен риск от антибиотична резистентност. Резултатите от проучването обаче показват също, че медицинските специалисти обикновено са добре запознати с ключовите понятия относно антибиотичната резистентност, като 97% от анкетираните правилно определят, че антибиотиците не са ефективни при настинка и грип.

Разликите в точките варират в зависимост от страната (диапазон 40-73%) и специалността (диапазон 29-68%). Като цяло резултатите от проучването показват необходимостта от допълнителни инвестиции в разработването и разпространението на насоки и информационни материали, предназначени за медицински специалисти.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ