Антибиотик от нов клас получи одобрение за употреба в ЕС

Нов антибиотик от нов клас вещества получи одобрение от Европейската комисия в края на юли. Антибиотикът получи одобрение по централизирана процедура и може да се маркетира във всички страни от ЕС. Лефамулин / Lefamulin принадлежи към групата на плевромутилиновите антибиотици и се прилага при пациенти с пневмония.

Антибиотикът lefamuline (Xenleta®) е показан за лечение на придобита в обществото пневмония (ПОП) при възрастни, когато използването на антибактериални  средства, които обикновено се препоръчват за първоначално лечение на ПОП, се счита за неподходящо или при неуспех на лечение с тях.

Плевромутилиновите антибиотици инхибират синтеза на бактериални протеини чрез свързване към пептидил трансферазния център на 50S субединицата на рибозомите. Lefamulin е първият системно наличен плевромутилин, тъй като retapumulin (не се маркетира) се използва локално при Impetigo vulgaris, причинен от Staphylococcus aureus и S. pyogenes.

В post-hoc анализ по подгрупи от две изпитвания фаза 3 при пациенти с придобита в обществото пневмония процентът на случаите на клинично излекуване при посещение след лечение при пациенти с положителни резултати от изследване на култура от храчка, хемокултура или изследване на урината за наличие на антигенина S. Pneumoniae е по-нисък при пациентите, лекувани с lefamulin, в сравнение с пациентите, лекувани с moxifloxacin.

Оралното приложение на двата антибиотика е сравнено в проучването LEAP2 . 738 пациенти с ПОП са получавали 600 mg lefamulin два пъти дневно в продължение на пет дни или 400 mg moxifloxacin веднъж дневно в продължение на седем дни. И в двете групи около 90 процента от пациентите са достигнали основната крайна точка за ранен клиничен отговор. Авторите заключават, че петдневната терапия с перорален lefamulin при пациенти с ПОП е с подобна ефикасност като седемдневното приложение на moxifloxacin.

Най-честите нежелани реакции в проучвания включват диария, гадене и повръщане, повишени чернодробни ензими и удължаване на QT-интервала.

Библиография:

 • КХП Xenleta
 • DOI: 10.1093/cid/ciz090(LEAP-1)
 • DOI: 10.1001/jama.2019.15468(LEAP-2)
Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.